Imprivata OneSign pro zdravotnictví

Zjednodušte přihlašování k počítačům a aplikacím na odděleních, zrychlete přístup k elektronickým zdravotním záznamům.
 

Rychlé přihlašování

Imprivata OneSign pomáhá výrazně snížit čas potřebný k přihlašování. Pracovník se může přihlásit pouhým přiblížením osobní karty/visačky, vložením karty nebo dotykem prstu a má okamžitý přístup ke své pracovní ploše a je automaticky přihlášen ke svým aplikacím bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a heslo.

Nejčastější kombinace - přiložit kartu + zadat PIN zajišťuje shodu s předpisy ve zdravotnictví, zejména se Zákonem o kybernetické bezpečnosti. Tím je dosaženo splnění požadavku více-faktorové autentizace (MFA), která na rozdíl od jiných řešení na trhu zrychluje a zjednodušuje přihlašování. Tím Imprivata OneSign šetří zdravotníkům tolik vzácný čas.

Bezpečné a rychlé střídání uživatelů na sdílených stanicích

Sdílené počítače jsou ve zdravotnictví zcela běžné. Nicméně přihlašování uživatelů k nim může být pro pracovníky časově náročné a komplikované. Mnohé organizace využívají běžného Windows přihlašování a zjišťují, že to způsobuje různé problémy v oblasti bezpečnosti a správy. Imprivata OneSign umožňuje bezpečné a rychlé přepínání uživatelů na vlastních i sdílených stanicích, čímž redukuje časy nutné k přihlašování při zachování identity uživatele (není nutné používat „univerzální“ - sdílené přihlašovací jméno a heslo).

Single Sign-On do aplikací

Principy jednotného přihlašování – Single Sign-On (SSO) – zná uživatel z funkcí internetových prohlížečů. Toto řešení tzv. personálního SSO však s sebou nese některé nevýhody. Funguje jen pro aplikace běžící v příslušném prohlížeči, citlivé údaje (přihlašovací jména a hesla) jsou ukládány v umístění mimo kontrolu organizace, není možné řídit pravidly organizace, u kterých aplikací má být použito automatické přihlašování a u kterých je to nežádoucí (např. z důvodu vysoké citlivosti dat).

Imprivata OneSign přináší:

 • univerzální SSO do všech typů aplikací (nejen webových),
 • bezpečné uložení údajů na výpočetních zdrojích organizace,
 • end-to-end šifrování zadaných loginů a hesel,
 • uživatelská správa hesel (Password Manager),
 • automatické potvrzování přihlašovacích dialogů,
 • provázání s Active Directory účty a skupinami,
 • logování přístupů, auditní stopa.

Uživatel i organizace získává bezpečnější a současně rychlejší přihlačování k aplikacím.

Vzdálená plocha a tenké klienty

Imprivata podporuje také přihlašování do vzdálené plochy:

 • Citrix Virtual Apps and Desktops
 • Vmware Horizon & hostované aplikace
 • Microsoft RDS (publikované aplikace i desktopy)

Koncovým zařízením může být kromě počítačů a tabletů se systémem Windows také tenký klient s Linuxovým OS, výrobců jako HP, Dell, IGEL a dalších.

Imprivata pro mobilní zařízení

Nástup mobilních zařízení ve zdravotnictví s sebou přináší výzvy v oblasti sdílení a zabezpečení těchto zařízení. Rozšíření Imprivata OneSign na zařízení Android pomocí Imprivata Mobile Device Access zjednodušuje autentizaci do mobilních zařízení a aplikací, a usnadňuje tak přijetí klinických zařízení zdravotnickým personálem.

 • Odstraňuje ruční zadávání loginu a hesla a tím zjednodušuje práci zdravotníkům,
 • je integrováno s Android zařízeními Zebra, Samsung, Honeywell a dalšími,
 • snadné odemčení a uzamčení zařízení pouhým přiložením visačky,
 • zvyšuje produktivitu zdravotnického personálu.

Přínosy

 • Rychlé přihlašování kartou
 • Vícefaktorová autentizace
 • Bezpečná a efektivní práce na sdílených počítačích
 • Single Sign-On
 • Urychlení přístupu k aplikacím
 • Úspora času pracovníkům

Cílová skupina

Zdravotnictví, nemocnice

Reference

Chcete více informací?