ACtive Recepce

Jak efektivně řešit distribuci přijaté a odeslané pošty z několika recepcí v různých lokalitách? Odpověď nabízí naše aplikace, která řeší administrativní provoz recepce, ale i komunikaci s osobou, které je pošta adresována.

Pošta pod dohledem

Část aplikace pro recepční funguje na principu podatelny na počítači nebo tabletu. Doručená pošta je zaevidována do aplikace s informacemi pro koho je určena, kdo ji odeslal, případně zda je nutné ji převzít proti podpisu. Recepční odešle příjemci notifikační zprávu s výzvou k vyzvednutí. Adresáta okamžitě o nové poště informuje notifikace z mobilní aplikace, přes kterou může odpovědět recepční nebo rovnou potvrdit převzetí, pokud je přiložen scan zásilky. Tak se mohou příjemce a recepční domluvit na přeposlání, odložení na stůl nebo vrácení odesílateli v případě, že se jedná o nevyžádanou zásilku.

V případě distribuce zpráv z datové schránky je pošta vložena jako příloha a aplikace samozřejmě respektuje nastavení oprávnění jednotlivých zaměstnanců, kteří na tyto zprávy mohou nahlížet.

Stejně přehledná je i agenda pošty, kterou chtějí zaměstnanci přes recepce odeslat. Recepční zaeviduje požadavek na odeslání a zaměstnanec je pak informován o stavu vyřízení jeho požadavku.

Přehledná evidence

Komunikace a všechny informace jsou uchovávané u konkrétní zásilky, díky čemu je předávání agendy mezi recepčními snadné a nic se neztratí. Aplikace přináší recepčním užitečného pomocníka při denním řešení evidence pošty a její distribuci, snižuje administrativní zatížení spojené s informováním adresátů a v neposlední ředě přispívá k eliminaci zbytečného přeposílání po pobočkách společnosti.

Geniální podniková řešení

Proč je toto, ale i další aplikace AUTOCONT na platformě Microsoft PowerApps tak geniální?

 • Jsou vytvořeny na základě reálných potřeb společností pro danou oblast a proces.
 • Přináší možnost snadného rozšíření, a tedy budou růst spolu s vaším podnikáním.
 • Je snadné je upravit a škálovat tak, aby odpovídaly přesným požadavkům a aktuální situaci.
 • Jejich nasazení do reálného využívání ve firmě není proces několika měsíců, ale dní.
 • Jsou zabezpečené díky platformě Microsoft Power Apps.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

 • Online systém dostupný odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení
 • Standardizace procesu distribuce napříč všemi recepcemi
 • Přehledná komunikace nad danou zásilkou
 • Úspora času a zvýšení efektivity backoffice týmu
 • Možnost přiložení scanu nebo fotky k zásilce
 • Snadná a rychlá implementace
 • Intuitivní uživatelské rozhraní
 • Možnost úpravy a rozšíření dle potřeb zákazníka
Chcete více informací?