ACtive Onboarding

Podpořte nástupní proces vašich nových zaměstnanců. Udržujte s budoucími zaměstnanci kontakt ještě před samotným nástupem, pomozte jim získat důležité úvodní informace a snáze zapadnout do nového týmu.

Nástup nových členů pod kontrolou

Aplikace ACtive Onboarding podporuje proces nástupu, aby byl spokojen jak zaměstnavatel, tak nový zaměstnanec, a zároveň byly splněny všechny potřebné náležitosti nástupu. Ať už řešíte pro nové členy týmu nákup techniky, přístup do systémů, vstupní prohlídky nebo povinné vstupní školení, usnadníte si evidenci úkolů a předávání informací kandidátům pomocí aplikace ACtive Onboarding.

Personalista a manažer (budoucí  přímý nadřízený nastupujícího zaměstnance) mají kontrolu nad procesem a také celkový přehled o všech onboardovaných zaměstnancích. Aplikace zajišťuje také kontinuitu po nástupu zaměstnance – přesun potřebných údajů do vašeho personálního systému. Budoucí zaměstnanec vidí přehledně seznam všech aktivit, které má splnit, procento, na které je již s plněním hotov, má dostupné potřebné termíny i kontakty a současně může s personalistou nebo manažerem přímo v Teams komunikovat.

S ACtive Onboarding získáte pomocníka, který zajistí

 • Snadnou ovladatelnost a přehlednost pro HR tým i pro kandidáty
 • Maximální automatizaci činností spojených s náborem
 • Možnost bezpečného sběru dat potřebných k přípravě pracovní smlouvy
 • Výměnu dokumentů mezi oběma stranami (např. distribuci podkladů pro zdravotní prohlídku, výběr dokumentů potřebných k nástupu atd.)
 • Notifikace ohledně nesplněných termínů
 • Přehledné zobrazení stavu všech procesů spojených s náborem

Proces soustředěný v Microsoft Teams

Onboardingový proces je řešen PowerApps aplikací provozovanou v prostředí firmy v  Microsoft Teams. Zaměstnanec bude přidán do onboardingového týmu a k přihlášení může využít svůj soukromý Microsoft účet nebo si ho (dle dodaného jednouchého postupu) jako Microsoft účet zaregistruje. Tímto krokem bude celý proces přesunut na jedno místo jak pro zaměstnance, tak pro personalistu a manažera.

Přehled procesu pro personalistu i zaměstnance

Celý onboardingový proces může sledovat jak personalista a manažer, tak i zaměstnanec. Personalista má kontrolu nad procesem a celkový přehled o onboardovaných zaměstnancích a v personálním systému bude mít všechny potřebné materiály pro nástup zaměstnance. Zaměstnanec v aplikaci uvidí přehled všech aktivit, kterými musí projít

Pohled zaměstnance

Zaměstnanec má k dispozici seznam veškerých aktivit, která má splnit a procento toho, kolik již má splněno. Celý proces získává pod kontrolu. V aplikaci má snadno dostupné: kontakty na personalistu a manažera, veškeré zdroje a interní předpisy, seznam úkolů, které musí splnit – jedná se např. o dokumenty k nástupu např. dokument o zdravotní prohlídce.

Pohled personalisty nebo manažera

Personalista a manažer mají v aplikaci seznam všech zaměstnanců, vidí stav plnění úkolů a dodání materiálů, a to jak v procentuální podobě, tak jejich plnění v čase. Tím získává pod kontrolu celý proces a může nabídnout budoucímu zaměstnanci pomoc či mu připomenout plnění. Navíc připomenutí termínu může být odesláno automaticky prostřednictvím e-mailů na adresu zaměstnance.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

 • Online systém dostupný odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení
 • Komunikace probíhá v Microsoft Teams
 • Všechny informace jsou snadno dohledatelné na jednom místě
 • Personalista a manažer mají přehled o zaměstnancích a všech informacích o nich
 • Zaměstnanec získá přehled úkolů, které má splnit
 • Personalista nebo manažer mohou připomenout zaměstnanci termín úkolů
Chcete více informací?