Ukázky z projektů AC Business Intelligence

Pod pojmy ”Manažerský informační systém“ nebo ”Business Intelligence“ dodáváme zákazníkům funkční řešení, která pomáhají k lepším rozhodnutím, snižovat náklady, optimalizovat a zlepšovat služby zákazníkům.

Vývoj pohledávek či zásob

Pokud jste finanční ředitel, můžete sledovat a vyhodnocovat, jaký je vývoj objemu a stáří pohledávek před a po splatnosti, což vám usnadní finanční plánování. Graf vývoje pohledávek po a před splatností vytvořený v Microsoft Excel nad daty z BI Použitím některé z dalších dimenzí, například Oddělení či Prodejce, je možné snadno vyhodnotit dílčí pohledávky nebo vyhodnotit prodejce, kteří snižují objem pohledávek v čase. 

vyvoj-pohledavek-v-case-(1).jpg

Při použití jiného typu grafu, 100% skládaný plošný (resp. normovaný), můžete jednoduše vyhodnotit podíl pohledávek po splatnosti a před splatností.

pomer-pohledavek-pred-a-po-splatnosti-(1).jpg

Pokud jste majitel nebo finanční ředitel, rychle a přehledně zjistíte, jaký je stav a vývoj hodnoty zásob v čase. Bude vám k dispozici přehled nejhorších položek. Dashboard v prostředí Excel zobrazuje vývoj skladových zásob a obrátky zásob. Formou grafu je znázorněn vývoj ukazatelů v čase, formou tabulky seznam skladových lokací, které mají největší podíl na skladových zásobách, a seznam zboží, které má největší hodnotu skladových zásob. Pomocí průřezových tlačítek v dolní části je možné fi ltrovat údaje zobrazené v dashboardu (Skupina zboží a Položka zboží).

sklad-(1).jpg

Optimalizace provozu a skladu

Pokud jste obchodní ředitel či majitel, vhodným zobrazením dat, které máte v informačním systému, získáte cenné informace pro optimalizaci provozu a nalezení úspor. Efektivita využití každé prodejny jako potenciál úspor. Optimalizací otevírací doby v řetězci maloobchodních prodejen či provozoven lze dosáhnout zajímavých úspor. Ukázka analýzy tržeb na prodejně je v prostředí kontingenční tabulky Excel. Pomocí podmíněného formátování je zvýrazněno, ve kterých hodinách jaké % zákazníků obslouží která prodejna. Analýzu je možné provést i samostatně pro jednotlivé dny v týdnu.

pocet-zakazniku-na-prodejne-v-case.jpg

Pokud jste ředitel logistiky, získáte přehled o tom, co se ve skladu děje. Můžete efektivně využívat sklad, efektivně plánovat naskladňování a vyskladňování, optimálně umísťovat zboží do skladu podle jeho obrátky. V reportech Microsoft SQL Reporting Services je možné používat i zobrazení mapy. Ať už se jedné o zobrazení geografi ckých informací (například prodej dle okresů) tak i zobrazení plánů, například půdorysu skladu nebo výrobní haly. Na ukázce je plán skladu, ve kterém je barevně zobrazeno, ze kterých skladových pozic se nejvíce vyskladňuje.

skladove-pozice.jpg

Přehled o skutečnosti

Jako majitel můžete rychle získát přehled o vaší fi rmě, například na první pohled uvidíte, kdo je ve firmě přítomen a kdo chybí. Reporty nemusí zobrazovat pouze historii. Report v této ukázce čerpá online aktuální data z docházkového systému a pravidelně se automaticky  obnovuje. Může být zobrazen například na televizní obrazovce v recepci společnosti a poskytovat přehled o přítomnosti pracovníků. Obdobně lze zobrazovat třeba seznam výdejů zboží čekajících k vyřízení nebo stav vytížení výrobních zařízení.

prezencni-listina.jpg

 

Řídícího panel manažera

Pokud jste majitel, finanční ředitel či obchodní ředitel, můžete mí vždy aktuální komplexní údaje o stavu firmy na jednom místě vám umožní kvalifikovaně rozhodovat o podnikové strategii. V manažerském řídícím panelu (dashboardu) jsou zobrazeny klíčové informace pro rozhodování a odkazy na další reporty zobrazující detailní informace. I tento dashboard byl vytvořený v prostředí Microsoft Reporting Services. Můžete jej zobrazit on-line v počítači či tabletu, nebo pravidelně dostávat jeho kopii e-mailem.

PL_Dashboard-(1).png

Cílová skupina

  • Majitelé firmy
  • Obchodní ředitelé
  • Finanční ředitelé 
  • Ředitelé logistiky
Chcete více informací?