AC WMS – řešení Warehouse Management System rozšiřující ERP Microsoft Dynamics 365 BC

AC WMS zajistí lepší organizaci všech procesů ve skladech. Vaše sklady pak řídí systém, nikoliv skladníci. Systém podporuje jednoduchý a přehledný příjem zboží, zaskladnění, vyskladnění a expedici.

Jednoduchost a bez obav z integrace s ERP

Aplikace AC WMS je komplexní rozšíření funkcionality řízených skladů ve vašem podnikovém systému Dynamics 365 Business Central (dříve NAV). AC WMS je jednotnou součástí ERP Dynamics 365. Tak získáte spolehlivou evidenci zásob i jejich pohybů, přehledně zkontrolujete kapacitu skladu a už neřešíte nesoulady mezi účetnictvím a fyzickým stavem zásob.

Podporované oblasti AC WMS

 • Provoz vlastních i externích skladů
 • Příjem a zaskladnění zboží
 • Expedice a vyskladnění zboží
 • Mobilní aplikace
 • Podpora QR a čárových kódů
 • Definice úkolů a jejich priority pro skladníky
 • Hodnocení pracovníků skladu

Mobilní aplikace

Celý systém je jednoduchý a přehledný, takže urychlí a zefektivní práci skladníků. Navíc ke všem skladovým procesům využíváte mobilní aplikaci na všechny čtečky se systémem Android.

Proces příjmu a zaskladnění zboží

Příjem zboží skladník provede jednoduše prostřednictvím mobilního zařízení a skladové příjemky s nulovou chybovostí.

Při příjmu je zboží rozděleno do logistických jednotek – různých druhů palet a IBC kontejnerů. Každé takové jednotce je přidělen čárový kód, který odpovídá jejímu číslu v systému.

Po založení jednotky skladník načte QR kódy nebo čárové kódy produktů a z načtených informací získá informace o šarži, expiraci nebo sériovém čísle. Pokud na zboží kód nebude, snadno vytiskne nový štítek. Prostřednictvím zaskladnění budou jednotlivé logistické jednotky uloženy do konkrétní určené přihrádky. Načtením čárového kódu skladník potvrdí, že jednotku umístil do dané přihrádky.

Po načtení automaticky dojde k zaúčtování příjmu zboží. Zaúčtováním příjmu vznikne doklad pro zaskladnění a pracovníkům administrativy je automaticky odeslán e-mail o zaskladnění.

Expedice a vyskladnění

Zajistěte si spokojené zákazníky díky nulové chybovosti při vyskladnění zboží. Vyskladnit můžete celou jednotku nebo jen její část. Systém samozřejmě bere v potaz specifické informace o zásobě, jako například šarže nebo výrobní čísla. Vyskladnit zboží můžete pomocí metody FIFO. AC WMS podporuje i kompletaci vyskladnění jednotek.

Inventury, skladové přesuny i tiskové výstupy

V systému můžete provést velmi jednoduchou inventuru. Pouze načtete zboží, zadáte jeho množství a hodnotu a inventura se zaúčtuje. To samé se týká skladových přesunů. Pro přesun stačí načíst čárový kód logistické jednotky a poté se přesun zapíše. Tiskové výstupy a reporty rovněž jednoduše vytvoříte rovnou v AC WMS.

Evidence obalů

Sledujte stav zásoby jednotlivých druhů obalů (malá paleta, velká paleta, IBC kontejner atd.). Pomocí systému můžete sledovat, kolik obalů je volných a kolik je aktuálně používaných.

Možnost provozu skladového systému formou služby

Systém lze provozovat bez složitých aktualizací a jeho aktuální verzi budete mít vždy v cloudu. Všechna vaše data budou v bezpečí uchována v nejmodernějších datacentrech. Vše budete mít zařízeno jednoduše, bez starostí s údržbou či provozem ICT infrastruktury.

AC WMS nachází uplatnění v různých typech organizací - logistických, distribučních, velkoobchodních, e- commerce, dopravních, výrobních ale i dalších.

Přínosy

 • Organizovaná a efektivní práce skladníků s výrazně nižší chybovostí
 • Rychlé zaškolení nových skladníků s možností využití jazykových lokalizací
 • Použití jednoduché mobilní aplikace k načtení QR a čárových kódů
 • Dohledatelnost zboží podle šarže
 • Online přehled o zásobách na skladu
 • Lze provádět inventuru a skladové přesuny
 • Přehled o počtu využitých a nevyužitých obalů
 • Všechny aktualizace probíhají automaticky a přístup k datům máte odkudkoliv
Chcete více informací?