AC ProMIS

Vneste pořádek a kontrolu do vašich firemních projektů od montáží, přes dodávky služeb až po vývoj.

Projekty pod kontrolou

Složitost a rozdílnost zakázek či projektů klade velký důraz na jejich kvalitní plánování, řízení, sledování průběhu a vyhodnocování. Na trhu existuje mnoho specializovaných softwarových nástrojů pro řízení projektů, pro řízení podnikové ekonomiky či pro správu dokumentů. Obvykle jde o samostatná, nepropojená řešení a tím vzniká problém v propojení a návaznosti informací. AC ProMIS na platformě Microsoft Dynamics 365 Business Central tento problém řeší a nabízí to nejlepší ze specializovaných řešení v jednom komplexním systému.

AC ProMIS je ucelené řešení informačního systému pro zakázkově a projektově orientované společnosti na bázi Microsoft Dynamics 365 Business Central. Umožňuje vnést pořádek a přehled do desítek souběžně realizovaných zakázek řešících individuální požadavky zákazníků. Může jít o dodávky odborných služeb, vývoj nových řešení a produktů, individuální výrobu, montáže či kombinaci těchto činností, která je typická například pro komplexní dodávky technologických celků.

Podpora životního cyklu projektu

Řešení AC ProMIS pokrývá celý životní cyklus zakázky počínaje obchodní fází, přes přípravu a vlastní realizaci projektu až po dokončení a následnou servisní podporu. Celý průběh zakázky je v AC ProMIS provázaný a řízený pomocí workflow. Vybraná varianta nabídkové kalkulace plynule přechází do plánu a harmonogramu projektu, ze kterého jsou včas generovány požadavky na nákup materiálu a subdodávky služeb.

Během realizace je průběžně evidována spotřeba a rozpracovanost. Při dokončení projektu pomáhá AC ProMIS zabezpečit fakturaci vč. případných víceprací.

Ekonomika a řízení projektů

Souběžná realizace více projektů klade zásadní důraz na řízení firemního cash flow a vyžaduje přehled o stavu rozpracovanosti. Ekonomika je v řešení AC ProMIS přímo svázána s plánováním a řízením realizace projektu. Už v obchodní fázi lze připravované zakázky promítnout do prognóz cash flow a následně zpřesňovat a upravovat jejich harmonogram a rozsah s přímým dopadem do finančního rozpočtu a výhledu cash flow.

U větších projektů je možné i nastavení fakturačních milníku a zádržného. Pro vyhodnocení jsou k dispozici připravené sestavy i pokročilé analytické nástroje Business Inteligence.

V řešení AC ProMIS jsou k dispozici Business Intelligence nástroje pro přehledné grafické vyhodnocení projektů.

Provázanost informací

V průběhu životního cyklu zakázky vzniká řada dokumentů a záznamů, a to interně i od zákazníků a subdodavatelů. V řešení AC ProMIS jsou všechny informace a dokumenty k zakázkám vždy k dispozici a jsou propojené s konkrétním projektem či zákazníkem. Dokumenty jsou uloženy v integrovaném systému řízení dokumentů, který umožnuje jejich sdílení, vyhledávání, verzování a řízení přístupových oprávnění. Kompletace a předání projektové dokumentace je díky tomu výrazně jednodušší.

Možnost snadného rozšíření

Prostředí řešení AC ProMIS je podobné aplikacím Microsoft Office a je tak uživatelům známé. Navíc je s Microsoft Office provázané. Odpadá tak obvyklá překážka přijetí nového systému uživateli, snižují se náklady na školení uživatelů, zkracuje se doba uvedení systému do provozu.

Základem řešení AC ProMIS je robustní podnikový informační systém Microsoft Dynamics 365 Business Central. AC ProMIS umožní každému uživateli zvolit si optimální počáteční konfiguraci a její následné rozšiřování. Jednotlivé agendy jsou přitom maximálně provázané. Při důrazu na komfortní časové a kapacitní plánování projektu lze v AC ProMIS volitelně využít integraci s Microsoft Project nebo Microsoft Office Project Server. Pro řízení dokumentu AC ProMIS nativně využívá technologii Microsoft SharePoint.

Kontaktujte nás

Napište nám! Jsme odborníci na informační systémy a aplikace a pomůžeme vám najít vhodné řešení nejen pro vaše obchodní aktivity. Kontaktujte AC specialistu pro tuto oblast na emailu pas@autocont.cz.

Přínosy

 • Zvýšení efektivity řízení a sledování zakázek díky kompletnímu přehledu projektů
 • Redukce neproduktivního času, snížení nákladů na správu a řízení projektů
 • Úplná kontrola nákladů a finančních toků u konkrétních zakázek a projektů
 • Snadná a intuitivní tvorba rozpočtů
 • Možnost modelace ceny projektu na základě krycích příspěvků
 • Nadstandardně variabilní nástroje pro fakturaci
 • Funkce pro optimalizaci toku zásob (Just in Time)
 • Detailní správa a řízení subdodávek
 • Automatizované generování finančních plánů a prognóz cash flow
 • Řízené předávání odpovědností pomocí workflow
 • Provázanost celého zakázkového procesu
 • Centrální zpracování dat v integrovaném systému
 • Automatizace výpočtu a účtování nedokončené výroby
 • Rozsáhlý reporting a analýzy
 • Využití technologií Microsoft Dynamics 365 Business Central
Chcete více informací?