Vzdělávání, věda

V oblasti vzdělávání a vědy se svými obchodními a realizačními aktivitami angažujeme přes 25 let. Díky geografickému pokrytí jsme blízkým partnerem pro základní a střední školy. Vysokým školám, univerzitám a věděckým pracovištím nabízíme přidanou hodnotu díky přístupu k nejmodernějším IT technologiím a výhodám plynoucím z našich vysokých certifikací u světových technologických lídrů.

Školní vybavení a řešení pro výuku

Jsme tradičním dodavatelem IT produktů, školního vybavení a školních licencí. Dodáváme řešení pro podporu výuky, jak v prezenčním tak distančním režimu. Mezi další okruhy našich služeb patří i implementace flexibilních platforem pro sdílení informací a spolupráci. V tomto produklistu "AC Portál pro školy" najdete příklad jednoho z našich řešení.

Správa IT, datacentra

Pro základní a střední školy řešíme i různé modely zajištění provozu IT, outsourcing vybraných činností, podporu IT technologií. V rámci univerzit a vysokých škol.máme zkušenosti s podporou interních pracovníků pro vysoce odborné IT služby a budování datových center. 

Chcete více informací?