Vzdelávanie, veda

V oblasti vzdelávania a vedy sa so svojimi obchodnými a realizačnými aktivitami angažujeme cez 25 rokov. Vďaka geografickému pokrytiu sme blízkym partnerom pre základné a stredné školy. Vysokým školám, univerzitám a vedeckým pracoviskám ponúkame pridanú hodnotu vďaka prístupu k najmodernejším IT technológiám a výhodám plynúcim z našich vysokých certifikácií u svetových technologických lídrov.

Školské vybavenie a riešenia pre výuku

Sme tradičným dodávateľom IT produktov, školského vybavenia a školských licencií. Dodávame riešenie pre podporu výuky, ako v prezenčnom tak dištančnom režime. Medzi ďalšie okruhy našich služieb patrí aj implementácia flexibilných platforiem pre zdieľanie informácií a spoluprácu.

Správa IT, datacentra

Pre základné a stredné školy riešime aj rôzne modely zabezpečenia prevádzky IT, outsourcing vybraných činností a podporu IT technológií. V rámci univerzít a vysokých škôl máme skúsenosti s podporou interných pracovníkov pre vysoko odborné IT služby a budovanie dátových centier.

Chcete viac informácií?