Obchod

Firmám s veľkoobchodnou či maloobchodnou činnosťou dodávame riešenia infraštruktúry a bezpečnosti ICT aj komplexné podnikové informačné systémy Microsoft Dynamics 365, ktoré dokážu pokryť špecifiká odboru aj individuálne potreby. Riadený sklad, distribučná sieť a logistika, maloobchod, starostlivosť o zákazníkov a ekonomika vám pomôžu efektívne riadiť procesy nákupu, skladovania, distribúcie a predaja tovaru. Všetky relevantné informácie pod kontrolou vďaka vždy aktuálnym a dostupným manažerským výstupom.

Naše riešenia

Naše riešenia zahŕňajú prepojenie so skladovými technológiami, dokumentačnými systémami, skenovacími pracoviskami pre elektronické spracovanie prijatých faktúr aj napojenie pokladničných systémov, B2B a B2C webových portálov či riešení pre EDI komunikáciu. Referencie pre daný odbor ponúkajú zákazníkovi inšpiráciu a istotu, že pracuje so skúseným partnerom.

Veľkoobchod a distribúcia

Veľkoobchodným a distribučným firmám pomáhame udržať kľúčové procesy pod kontrolou v komplexnom informačnom podnikovom systéme Microsoft Dynamics. Jediným nezávislým systémom tak firmy vyriešia všetko od marketingu a obchodných aktivít v CRM, cez spracovanie obchodných dokladov v nákupe a predaji, zabezpečenie disponibility zásob, skladovanie a sledovanie pohybu tovaru až po dodávky zákazníkom a zaistenie popredajných služieb. Otvorenosť a moderné technológie systémov Microsoft Dynamics podporujú integráciu s webovými službami a portálmi dodávateľov či zákazníkov, mobilný prístup pomocou tabletov či smartphonov a business intelligence pre zobrazenie aktuálnych manažérskych výstupov.

Maloobchod

Predajcovia a maloobchodné firmy sa pripájajú k digitálnej transformácii, aby v dnešnom konkurenčnom prostredí uspeli. Komplexné riešenie firmy Microsoft a inteligentné platformy Microsoft Dynamics 365 či Sitecore im umožňujú skombinovať to najlepšie z digitálneho sveta a kamenných predajní tak, aby boli schopní zákazníkom poskytnúť osobnú, bezproblémovú a unikátnu skúsenosť. Viac nájdete na týchto www stránkach.

Chcete viac informácií?