Služby

Spoločnosti, ktorých hlavný predmet podnikania je orientovaný na služby, vyžadujú predovšetkým veľmi spoľahlivé a zákaznícky orientované informačné systémy. Rozhodujúcim faktorom úspechu je vždy znalosť konkrétnej problematiky a súvisiacich kľúčových i podporných procesov, ktoré sú prostredníctvom systémov efektívne podporované.

Pre oblasť služieb disponujeme potrebným know-how a znalosťami a samozrejme mnohými referenciami. Dodávame podnikové riešenia pre servisné firmy a holdingové spoločnosti. Implementovali sme informačné systémy pre organizácie zamerané na právne a poradenské služby, rozvoj a správu nehnuteľností, vydavateľstvá či herný priemysel a lotérie. Pre spoločnosti podnikajúce v nižšie uvedených oblastiach služieb, máme k dispozícii komplexné odborové riešenia.

Skúsenosti a referencie

Pre oblasť služieb disponujeme potrebným know-how a znalosťami a samozrejme mnohými referenciami. Dodávame podnikové riešenia pre servisné firmy a holdingové spoločnosti. Implementovali sme informačné systémy pre organizácie zamerané na právne a poradenské služby, rozvoj a správu nehnuteľností, vydavateľstvá či herný priemysel a lotérie. Pre spoločnosti podnikajúce v uvedených oblastiach služieb, máme k dispozícii komplexné odborové riešenia.

Doprava a logistika

Byť v správny čas na správnom mieste, optimalizovať rozvozové plány a trasy, minimalizovať prejdené kilometre a čas, maximalizovať využitie ložnej plochy vozidiel. Sledovať zásielky, vozidlá aj dodržiavanie predpisov. Vyhodnocovať a predvídať prepravné a logistické náklady, plynulý tok materiálu a informácií.

To sú hlavné oblasti, na ktoré sa špecializuje náš komplexný informačný systém AC Transport na bázi Microsoft Dynamics 365 Business Central, ktorý odstraňuje potrebu využívania niekoľkých oddelených špecializovaných systémov. Toto unikátne odborové riešenie pokrýva životný cyklus celej zákazky. Poskytuje okamžitý aj historický prehľad o trasách a polohe zásielok aj vozidiel, ich vyťaženie, štatistiky najazdených kilometrov či priemernej spotreby a náklady na prevádzku a servis. Managementu navyše dáva k dispozícii pokročilé marketingové, analytické či controllingové nástroje. Viac o AC Transport nájdete na týchto www stránkach.

Kúpeľníctvo, hoteliérstvo a wellness

Pre kúpele, hotely a wellness zariadenia ponúkame jedinečné, praxou overené riešenie informačného systému AC Pramen, ktoré pomáha zlepšovať kvalitu služieb ponúkaných klientom, zvyšovať efektivitu prevádzky, riadiť ekonomiku a stanovovať stratégiu ďalšieho rozvoja.

Systém AC Pramen je založený na báze Microsoft Dynamics 365 Business Central. Jednotlivé moduly AC Prameň podporujú všetky oblasti kúpeľníctva a hotelierstva, od recepcie, cez správu ubytovacích kapacít, stravovanie klientov, rozpis procedúr až po nástroje podporujúce prácu lekárov, sestier, pracovníkov finančných oddelení aj manažerov. Viac o AC Pramen nájdete na týchto www stránkach.

Chcete viac informácií?