Komunikácie, médiá

V oblasti telekomunikácie a médií realizujeme služby spojené so správou IT infraštruktúry a pôsobíme tu aj dlhodobo so svojimi vybranými riešeniami, ktoré pokrývajú potreby jednoduchej, rýchlej a presnej práce s elektronickými dokumentmi a podporu súvisiacich procesov.

Práca s dokumentmi, digitalizácia

Medzi dodávané riešenia v tejto oblasti patria najmä sofistikované systémy na správu a riadenie dokumentov, komplexné digitalizačné riešenia, zaisťujúce elektronizáciu vysokého počtu dokumentov a ich vyťažovanie, a súvisiace riešenia na podporu workflow, schvaľovanie a obeh dokumentov a prácu s nadväzujúcimi metadátami. Naše riešenia predovšetkým napĺňajú základný cieľ efektívnej elektronizácie komunikácie a napomáhajú zákazníkom zlepšovať a zjednodušovať komunikáciu s klientmi.

Informačné systémy Dynamics

Realizovali sme aj projekty informačných systémov pre poskytovateľov hlasových a dátových telekomunikačných služieb vrátane napojenia na dáta z billingového systému a modulu pre správu pohľadávok na intranete.

Chcete viac informácií?