Energia, teplo, voda

Energia, elektrika, plyn, teplo a voda patria medzi dôležité oblasti každodenného života nás všetkých, na dodávke energií sme v podstate všetci závislí. Kvalita služieb je v tejto oblasti zásadná a tomu teda musí zodpovedať IT infraštruktúra aj aplikačné riešenia.

 

Informačné systémy, práca s dokumentmi

Spoľahlivé služby zákazníkom, správa a odpočty meradiel, evidencia korporátnych aj individuálnych zákazníkov, účtovníctvo, fakturácia, riadenie pohľadávok, správa majetku a manažérske výstupy sa dnes bez podpory špičkových informačných technológií a systémov nezaobídu. Firmy v odbore väčšinou pracujú s veľkým množstvom dokumentov a teda ich digitalizácia a nadväzujúce procesy sú tiež podstatnou problematikou k riešeniu.

Zákaznícky servis

Samostatnou kapitolou sú nástroje a procesy pre samoobslužný servis zákazníka a mobilné aplikácie, ktoré hrajú zásadnú úlohu pri získávaní a retencii zákazníkov. Získanie každej výhody sa v cenovo vysoko konkurenčnom odbore počíta a zameranie na zákazníka, poskytovanie informácií užívateľsky atraktívnou formou a zaistenie perfektnej služby je jedinou možnosťou, ako uspieť.

Chcete viac informácií?