Riadenie vzťahov so zákazníkmi

CRM riešenia obecne umožňujú jednoducho nadviazať a udržovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi, klientmi či partnermi a pokrývajú celú históriu vzťahu s nimi. Jednoducho a rýchlo dostupné informácie pomáhajú zaistiť individuálny prístup a promptne reagovať na meniace sa potreby. Celý systém potom umožňuje analyzovať spätnú väzbu a získané informácie využiť k efektívnejšiemu riadeniu marketingu a obchodu.

CRM riešenia založené na platforme Microsoft Dynamics 365 vynikajú príjemným užívateľským prostredím, silnou integráciou s aplikáciou Microsoft Outlook aj s ďalšími časťami aplikácií ekosystému Dynamics 365 a Office 365. Jednotlivé časti dokážu ucelene pokryť oblasti, ako sú obchod, marketing, projektové riadenie, starostlivosť o zákazníkov aj podpora služieb a servisov u zákazníkov v teréne.

Obchod

Microsoft Dynamics 365 Sales pomáha obchodným tímom aj obchodníkom riadiť proces generovania nových obchodných príležitostí, sledovania obchodných prípadov, vytvárania a merania kvalifikovaných predpovedí a zároveň efektívne nastavuje proces komunikácie so zákazníkmi. Výsledkom je zrýchlenie obchodných procesov, vyššie percento uzatvorených obchodov a zvýšenie vernosti zákazníkov.

Marketing

Microsoft Dynamics 365 Marketing prináša všetkými možnými komunikačnými kanálmi marketingový obsah, dáta a procesy na zaradenie zákazníkov, a to všetko s pomocou technológie Adobe Marketing Cloud. Dnešný zákazníci sú viac a lepšie informovaní než kedykoľvek predtým. Tam, kde býval jediným zdrojom informácií obchodník, teraz prechádzajú potenciálni zákazníci viac než polovicu nákupného cyklu bez komunikácie s predajným tímom. Marketingoví špecialisti tak dostávajú do rúk veľmi mocný nástroj.

Starostlivosť o zákazníkov

Microsoft Dynamics 365 Customer Service umožňuje poskytovať prvotriedne služby smerujúce k loajalite a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov. Dnešní zákazníci sú veľmi nároční a chcú byť hneď informovaní prostredníctvom niekoľkých kanálov. Očakávajú okamžitý prehľad o stave svojich požiadavok, sťažností alebo pripomienok, a to online prostredníctvom samoobslužného portálu, telefonicky pomocou telefónneho centra alebo cez mobilnú aplikáciu.

Terénny servis

Microsoft Dynamics 365 Field Service ponúka komplexné nástroje pre firmy uskutočňujúce servis zariadení a služby v teréne. Vzhľadom k nárastu zložitosti moderných systémov je pre spokojnosť zákazníka stále viac dôležitá služba poskytovaná priamo v teréne. Správne vyriešený servis zvyšuje loajalitu zákazníkov a môže priniesť aj dodatočný predaj.

Riadenie projektov

Microsoft Dynamics 365 Project Service Automation pomáha sledovať aktuálny stav projektov a aktívne predvídať a plánovať využitie projektových zdrojov. Samozrejmosťou je možnosť zachytávania údajov o časoch, nákladoch a sledovaní priebežných dát pre presnú fakturáciu. Zamestnanci môžu pracovať kdekoľvek, pretože majú vždy prístup k správnym a predovšetkým k aktuálnym informáciám o projekte.

Odvetvové riešenia

Ponúkame hotové odvetvové riešenia podnikových informačných systémov, ktoré v sebe zahŕňajú naše procesné know-how a pokrývajú špecifiká vybraných odvetví. Na stránkach acdynamics365.cz nájdete detailnejšie informácie.

 

Chcete viac informácií?