Podnikové aplikácie

Portfólio AUTOCONTu pre oblasť aplikácií je veľmi široké. Zahŕňa podnikové informačné systémy pre prevádzku menších či väčších firiem, riadenie vzťahov so zákazníkmi vrátane podpory obchodu, marketingu, projektov, servisu a systémy pre riadenie ľudských zdrojov. Všetko dopĺňajú dátové sklady, Business Intelligence, digitalizácia, správa a riadenie dokumentov, webové a portálové riešenia.

Praktické skúsenosti z mnohých projektov viedli tiež k vytvoreniu širokého spektra odborových riešení. Hlavný cieľ zákazníkov je vždy rovnaký - dosiahnuť automatizáciou procesov zvýšenie efektivity, úspory nákladov a vyšších výnosov. Úlohou AUTOCONTu je navrhnúť optimálnu cestu s prostriedkami a spoločne so zákazníkom uviesť navrhnuté riešenie do života.

Chcete viac informácií?