Outsourcing provozu koncových zařízení

Kompletní péče o osobní a přenosné počítače včetně programového vybavení v nich, tiskárny a ostatní připojené zařízení případně sdílené prostřednictvím počítačové sítě (např. skenery, smartphony, tablety.)

Cíle

Cílem je poskytnout zákazníkovi možnost využívat a řídit službu s jasně definovanými kvalitativními i kvantitativními parametry a cenou, která bude přesně odpovídat podnikatelským potřebám.

Přínosy

Mezi přínosy patří zprůhlednění nákladů na provoz ICT a možnost jejich plánování, garance dostupnosti prostředí koncových zařízení a doba řešení incidentů či zajištění přesného přehledu o úrovni poskytovaných služeb. Dále také externí personální zajištění a umožnění úspory personálních a mzdových nákladů.

Chcete více informací?