Outsourcing IT

AUTOCONT nabízí v oblasti outsourcingu služby od zajištění provozu koncových zařízení, přes outsourcing správy serverů a sítí až po komplexní outsourcing IT infrastruktury a aplikací zákazníka, a to včetně případného převzetí majetku a pracovníků. Provozované služby jsou řízeny a prováděny v souladu se standardy norem ISO/IEC 20000, a to i v režimu 24/7.

Specifickou formou outsourcingu je koncept „Jsme Vaše IT“, určený pro menší a střední komerční firmy, které jsou ochotny a schopny předat IT provoz své firmy do rukou AUTOCONTu. Kromě vlastního outsourcingu konkrétních technologií a služeb je zde naše klíčová schopnost, integrovat zákazníkovy aplikace a podílet se na plánování rozvoje IT.

Chcete více informací?