Služby Centra kybernetické bezpečnosti

Centrum kybernetické bezpečnosti (AC CSC) vzniklo ve společnosti AUTOCONT jako jednotné centralizované místo pro řešení otázek týkajících se kybernetické bezpečnosti. Především pro komerční firmy a veřejnoprávní instituce poskytuje služby pokrývající činnost bezpečnostního týmu, který by měla mít každá společnost či organizace, která je připojena do kybernetického prostoru.

Charakter poskytovaných služeb zahrnuje oblasti jako je informační servis, prevence, vzdělávání, konzultace a implementace procesně-organizačních a technologických opatření, tvorbu koncepčních a strategických dokumentů a také proaktivní a reaktivní činnosti spojené s provozem vlastního Security Operations Centra (AC SOC).

Služby bezpečnostního dohledu (AC SOC)

​Dohled nad bezpečnostními incidenty a událostmi pro společnosti znamená, mít potřebu udržovat tým správců, analytiků a bezpečnostních expertů na vysoké úrovni. Jen tak může předcházet hrozbám a minimalizovat následky uskutečněných útoků.

Jinou cestou je využití služeb Security Operations Center (SOC) a svěření dohledu nad incidenty do rukou zkušeného týmu. Je to cesta redukce nákladů za současného zvýšení pasívní bezpečnosti firmy. AC SOC nabízí nejen monitoring, ale také analýzu a návrh nápravných opatření, spolupracuje na jejich implementaci a provádí testování úrovně bezpečnosti chráněných perimetrů sítě.

Služby ochrany DNS

​Přes 90% malware využívá ke své činnosti DNS. Přesto kontrolu DNS provozu neřeší více jak 60% firem a organizací. Kontrola na úrovni DNS překladu přináší mnoho možností za nízkou cenu. Kromě detekce umožňuje DNS filtrace i přímočarou a transparentní blokaci závadného provozu. Nasazení kontroly DNS provozu může proběhnout řízeně, po konkrétních částech sítě a jeho principy jsou transparentní pro všechny správce sítí.

Služba AC AntiSpam

Cílem služby je pro definované domény poskytnout možnost bezpečné komunikace vedené formou elektronické pošty. Mailová komunikace je chráněna v obou směrech, jak příchozí, tak odchozí a je kontrolována pomocí antivirových a antispamových metod a také pomocí filtrů obsahu a jednotlivých spojení. Díky napojení řešení na centrální inteligenci hrozeb výrobce je provoz kontrolován také na základě reputace.

Jako doplněk je možné objednat tzv. Sandboxing. Zachycené zprávy jsou dle nastavení v tzv. „Sandbox profilu" posílány do cloudové služby k hloubkové kontrole a na základě jejích výsledku (pomocí nastavení bezpečnostního skóre) označeny za škodlivé nebo nezávadné. Uživatel získává pomocí SSL protokolu také přístup ke zjištění výsledku ze Sandboxu a na správu reakcí. Více v produktovém listu AC Antispam.

Chcete více informací?