Ochrana aplikácií a datacentier

Pre kritické centrálne aplikácie bežiace na HW zdrojoch umiestnených v datacentrách je kľúčová ich dostupnosť. Z pohľadu riešení zlyhania HW i SW je súčasťou problematiky Zálohovania a replikácie.

Web Application Firewall (WAF)

Bezpečnosť publikovaných webových aplikácií ďalej pomáha zvyšovať aj nasadenie technológie Web Application Firewall (WAF). WAF dokáže zabrániť útokom skôr, ako zasiahnu vlastnú webovú aplikáciu, a poskytuje ochranu tam, kde sú bežné paketové firewally a IPS neúčinné.

Loadbalancing

Škálovanie výkonu a dostupnosť cez viacero datacentier je možné riešiť pomocou technológií zaisťujúcich tzv. Loadbalancing. Okrem inteligentného rozdelenia pristupujúcich užívateľov medzi aplikačné servery podľa rôznych metrík napomáha s kompresiou protokolov a môže zaisťovať tiež SSL offloading (SSL VPN koncentrátor). Uľahčuje taktiež nasadenie Single Sign On a spolu s produktami typu Application Delivery Controller (ADC), taktiež bezpečnú publikáciu desktopov či aplikácií.

Chcete viac informácií?