Networking, komunikace a spolupráce

Zde spadá vše, co propojuje počítače v podniku navzájem či s vnějším prostředím i to, co podporuje komunikaci a spolupráci lidí. Místní podniková síť (LAN - Local Area Network) je spojení všech počítačů. Je ji možné postavit pomocí kabelů, bezdrátově (WIFI) či kombinací obou přístupů. Často je nutné do podnikové sítě zapojit nejen individuální uživatele, ale celé pobočky v různých městech. Další nezbytností je připojení podniku k internetu. Součástí této oblasti jsou služby potřebné k vybudování či migraci adresářové struktury organizace, elektronická pošta a její archivace, nástroje pro skupinovou spolupráci a sdílení dokumentů, hlasové služby a systémy pro audio i videokonference – vše ve prospěch vyšší produktivity práce.

Přístupové sítě – switching, routing, wifi

Základem každé počítačové sítě jsou switche a routery, které slouží primárně pro připojení koncových stanic v LAN síti, serverů a datových úložišť v datových centrech či pro vytvoření rozsáhlých WAN sítí propojujících geograficky vzdálené lokality podniku.

Základem kvalitní sítě jsou prvky s dostatečným výkonem a vysokou spolehlivostí. Vedle stojí design vlastní sítě, volba a správná konfigurace vhodných protokolů a jejich parametrů tak, aby síť co nejlépe sloužila účelům, pro které je budována. Díky dlouhodobé zkušenosti s budováním menších lokálních sítí i velkých sítí pro rozsáhlá datová centra vám rádi poradíme s volbou produktů, připravíme vhodný design a naši certifikovaní experti provedou i vlastní implementaci a konfiguraci celé sítě.Ve všech instalacích WIFI sítí nasazujeme centrálně řízené řešení. Dle požadavků zákazníka volíme patřičné technologie. 

Propojení poboček, vzdálený přístup

Propojení více lokalit do jedné počítačové infrastruktury, kde platí jednotná pravidla, vytváří z několika LAN sítí tzv. Wide Area Netwok – WAN síť. Tyto připojovací linky bývají z pohledu sítí velmi "tenké" oproti propustnosti LAN sítí a také jsou mimo kontrolu vlastníků dat, které po nich protečou. Mezi často aplikované služby tedy patří zajištění integrity dat v sítí WAN a to pomocí kryptování komunikace, která do WAN teče a v požadavcích na hladký a plynulý chod aplikací.

Tyto požadavky zajišťujeme instalací vhodných směrovačů, firewallů popřípadě pomocí tzv. "WAN akcelerátorů". Tyto zařízení umožňují nasazení mechanismu šifrování, zajištění kvality služeb, kešování a další optimalizace provozu.

Softwarově definované sítě

Softwarově definované sítě (SDN) jsou velmi diskutovanou oblastí. Svět serverů a datových úložišť již touto cestou prošel, prakticky dochází k oddělení logiky a řízení z jednotlivých boxů do centra a vše je řízeno pomocí standardizovaných protokolů. Principem SDN je, aby vše, co se v síti děje, řídily aplikace provozováné v síti.

V rámci našeho portfolia jsme nejdále ve spolupráci se společností HP, které kromě již několika zmíněných aplikací a SDN kontroleru představilo i celý SDN ekosystém, který souvisí s propagací, šířením aplikací, vývojem a programováním aplikací pro SDN síťové prostředí. Příkladem SDN aplikace je spolupráce s MS Lync, kde jsou datové toky řízeny na základě stavu "volání". Takovýchto aplikací budou v budoucnu vznikat stovky dle aktuálních potřeb a bez závislosti na HW prostředcích.

Telefonie a konferenční systémy

IP telefonie se během posledních pěti let vyvinula z prvních prototypů v technologii, která překonává v mnoha ohledech klasický přenos hlasu a má funkce, které běžná telefonní ústředna nedokáže nabídnout. Pomocí IPT systémů budujeme i moderní kontaktní centra s efektivní podporou IVR, tarifikace, záznamu hovorů, vyhodnocování statistik telefonních hovorů atd. V případě rozhodování o podobě komunikačního systému však zákazníci nejčastěji volí formu tzv. "sjednocené komunikace", která kromě hlasu řeší další oblasti spolupráce. Jedná se především o vlastnosti prezence, rychlých textových zpráv (MSN), videohovoru nebo konference a o sdílení dat.

Dalším komunikačním nástrojem v našem portfoliu jsou videokonferenční systémy. A to buď jako rozšíření UC systémů, popřípadě jako pokročilé konferenční systémy se speciálně přizpůsobenými zasedacími místnostmi.

Implementace a migrace adresářových služeb

Adresářové služby tvoří základní linii pro evidenci údajů o uživatelích informačních systémů a jsou důležitým prvkem, který může zajišťovat jednotné přihlášení (tedy autentizaci uživatele) a jednotné řízení přístupu (tedy autorizaci) k firemním prostředkům. Nejrozšířenější adresářovou službou, kterou nabízíme, je Microsoft Active Directory (součást Windows Serveru) a není jej potřeba pořizovat samostatně.

To ale neznamená, že do služby není potřeba investovat - adresářové služby tvoří základ pro správu uživatelů a jsou navázány na další systémy, které se v IT prostředí využívají a které bez nich nemohou fungovat. Jde například o souborové služby (sdílení souborů), tiskové služby, poštovní služby (Microsoft Exchange je nedělitelně navázán na strukturu Active Directory), služby komunikace v reálném čase (Microsoft Lync), webové služby a podobně. S adresářovými službami jsou úzce svázány úkony prováděné při jejich návrhu, úpravách a migracích, které je nutno pečlivě plánovat.

Implementace systémů elektronické pošty

Elektronická pošta se obvykle řadí do skupiny kritických podnikových aplikací a je důležitým pracovním nástrojem. Současné systémy zajišťují vedle rychlého a pohodlného způsobu komunikace také služby spolupráce ve skupině (groupware řešení).

Naši specialisté jsou schopni díky certifikacím a zkušenostem z mnoha projektů poskytnout konzultační a implementační služby k technologiím jako je Microsoft Exchange server, Microsoft Office 365 či Kerio Connect.

Řešení pro zpřístupnění a sdílení dat

Jak vzrůstají nároky na mobilitu uživatelů, přibývá také požadavků na zpřístupnění firemních dat pro uživatele na mobilních zařízeních. Pokud má být uživatel produktivní i mimo firemní prostory, je nutné, zajistit mu přístup k firemním datům, se kterými má pracovat. Pro tyto účely jsou určena řešení pro zpřístupnění a sdílení, která umožní sdílení firemních dat, bez ukládání na nezabezpečená úložiště (jako je například Box.net, Dropbox, Uloz.to, Úschovna.cz a další internetová úložiště).

Přístup k datům lze spravovat centrálně uvnitř firmy a lze určit, kdo, s jakými daty bude moci pracovat. Zároveň je řešení možno využít i pro sdílení dat s třetími subjekty, jako jsou partneři, dodavatelé nebo zákazníci. Přínosem těchto systémů je centrální řízení přístupu a vyšší bezpečnost dat včetně jejich ochrany před neoprávněným zneužitím, aniž by byli omezeni uživatelé, kteří s daty mají oprávnění nakládat.

Chcete více informací?