IT Infrastruktura

Problematika IT infrastruktury je velmi obsáhlá. Začíná u kabelů položených v zemi a naftových generátorů zajišťujících napájení při výpadku.

Pokračuje přes výstavbu ekonomicky efektivních datových center včetně možnosti využití technologií cloud computingu, návrhů výkonných datových úložišť, přístupových sítí, virtualizaci aplikací a desktopů, implementaci databázové infrastruktury až po adresářové služby, elektronickou poštu, zajištění bezpečnosti, monitoring a řízení IT. A končí záručním a pozáručním servisem a následnými službami pro podporu a zajištění provozu IT.

Ne každý zákazník potřebuje a využije vše. Záleží na velikosti organizace a jejím zaměření. Důležité však je, ať potřebuje v této oblasti cokoli, AUTOCONT to dovede zařídit.

Chcete více informací?