Školení, certifikace

Prostřednictvím vlastního školícího střediska nabízíme široké portfolio seminářů a kurzů pro různě pokročilé uživatele a zákaznické segmenty.

Na co se zaměřujeme

Školení jsou zaměřena na oblast využití ICT pro běžné uživatele a specialisty (využití hardware, práce s aplikacemi, testování, bezpečnost) i na metody v oblasti internetového marketingu a podnikových řešení (procesní analýza, podniková architektura, řízení ICT služeb atp.).

Nabídka služeb

Školicí středisko nabízí více než 50 standardních kurzů, agenda kurzů však může být upravena na míru potřebám zákazníka. Kurzy jsou pořádány v prostorách školicího střediska (Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary), případně přímo u zákazníka.

Více na www.autocont.cz/akademie

Chcete více informací?