Poradenství a služby k bezpečnosti ICT

Informační a komunikační technologie v organizaci musí být efektivním prostředkem, nikoliv překážkou při práci. Proto je důležité stanovit přijatelné zásady jejich správného a bezpečného používání a najít rovnováhu mezi kvantitou implementovaných bezpečnostních prvků a použitelností takto zabezpečeného systému. Je cílem bezpečnostní strategie a řízení bezpečnosti informací založené na výsledcích analýz rizik a dopadů. 

Na co se zaměřujeme

Naše bezpečnostní projekty se nejčastěji zaměřují na různé typy auditů a posouzení shody, ochranu osobních informací, strategií a plánů k zajištění kontinuity a různých typů testování bezpečnosti.

Nabídka služeb

Naše nabídka služeb v této oblasti je velice široká.

Chcete více informací?