Architektúra a stratégia IT

Väčšinu podnikových zákazníkov aj zákazníkov zo štátnej a verejnej správy dnes nezaujímajú jednotlivé informačné technológie alebo systémy. Logicky očakávajú dodávky riešení, ktoré podporujú ich podnikanie alebo výkon štátnej a verejnej správy.

Pri realizácii takýchto riešení je obvykle potrebné vybudovať, respektíve prepojiť, viac informačných systémov, technológií a dodávateľov, a spojiť ich do funkčného celku, za ktorý potom integrátor zodpovedá zákazníkovi. AUTOCONT má ambíciu, schopnosti aj skúsenosti túto roľu voči zákazníkom aj ostatným dodávateľom plniť. Ponuka AUTOCONTu preto zahŕňa poradenstvo v oblasti bezpečnosti a managementu ICT, poradenstvo ku stratégii a rozvoju ICT, ako aj celkové podnikové a procesné poradenstvo.

Chcete viac informácií?