Služby

Bezpečnost

Přinášíme ochranu podnikání pomocí univerzální platformy identit. Podniková služba Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje zabezpečení s nejvyššími standardy pro jednotné přihlašování a vícefaktorové ověřování, které pomáhají chránit před kybernetickými útoky.

Přechod na cloud

Pojďme společně vpřed - s důvěrou. Získejte pomoc na každém kroku. S námi získejte prostředky pro každou fázi migrace do cloudu a modernizace, včetně nástrojů a pokynů potřebných k přesunu, správě a se zabezpečením všech úloh.

Implementace

AUTOCONT se snaží u každého projektu minimalizovat rizika plynoucí ze vzájemného nepochopení a díky připraveným šablonám a podpůrným nástrojům maximálně zefektivnit implementační projekt. Realizujeme projekty podle metodiky AC Dynamics 365 a na základě zkušeností se stovkami implementací podnikových a informačních systémů v posledních dvou desetiletích.

Servis a dohled

Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou. A proto je HelpDesk součástí podpory zákazníka po implementaci podnikového řešení Microsoft Dynamics v rámci Servisní smlouvy. 

Životní cyklus systému

Spravujte životní cyklus aplikací a dosáhněte předvídatelnějších a opakovatelnějších implementací s vysokou kvalitou pomocí LCS. Služby Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) pomáhají zlepšit předvídatelnost a kvalitu implementací díky zjednodušení a standardizaci implementačního procesu.

Mezinárodní implementace

Rozvíjejte svoje obchodní aktivity i v zahraničí. Pro vaše mezinárodní projekty nabízíme možnost implementace a roll-outu všech informačních systémů Microsoft Dynamics 365 do zahraničí. V rámci České republiky a Slovenska můžete využít našeho prověřeného řešení, které vám pomůže vyřešit legislativní požadavky obou zemí. 

Chcete více informací?