Služby

Mezinárodní implementace

Rozvíjejte svoje obchodní aktivity i v zahraničí. Pro vaše mezinárodní projekty nabízíme možnost implementace a roll-outu všech informačních systémů Microsoft Dynamics 365 do zahraničí. V rámci České republiky a Slovenska můžete využít našeho prověřeného řešení, které vám pomůže vyřešit legislativní požadavky obou zemí. 

Bezpečnost

Přinášíme ochranu podnikání pomocí univerzální platformy identit. Podniková služba Azure Active Directory (Azure AD) poskytuje zabezpečení s nejvyššími standardy pro jednotné přihlašování a vícefaktorové ověřování, které pomáhají chránit před kybernetickými útoky.

Přechod na cloud

Pojďme společně vpřed - s důvěrou. Získejte pomoc na každém kroku. S námi získejte prostředky pro každou fázi migrace do cloudu a modernizace, včetně nástrojů a pokynů potřebných k přesunu, správě a se zabezpečením všech úloh.

Implementace

AUTOCONT se snaží u každého projektu minimalizovat rizika plynoucí ze vzájemného nepochopení a díky připraveným šablonám a podpůrným nástrojům maximálně zefektivnit implementační projekt. Realizujeme projekty podle metodiky AC Dynamics 365 a na základě zkušeností se stovkami implementací podnikových a informačních systémů v posledních dvou desetiletích.

Servis a dohled

Spokojenost našich zákazníků je pro nás prioritou. A proto je HelpDesk součástí podpory zákazníka po implementaci podnikového řešení Microsoft Dynamics v rámci Servisní smlouvy. 

Životní cyklus systému

Spravujte životní cyklus aplikací a dosáhněte předvídatelnějších a opakovatelnějších implementací s vysokou kvalitou pomocí LCS. Služby Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) pomáhají zlepšit předvídatelnost a kvalitu implementací díky zjednodušení a standardizaci implementačního procesu.

Chcete více informací?