Riadenie kvality, ISO certifikácia

Vždy sa usilujeme o to, aby bol zákazník spokojný, aby sme ponúkali služby, ktoré sú pre neho prínosom a tým napĺňali jeho očakávania. ISO certifikácia pre to prináša potrebné garancie.

ISO 9001 Systém manažérstva kvality:

  • Poskytovanie servisných služieb informačných technológií, nákup a predaj tovaru a služieb informačných technológií

ISO 20000 Systém riadenia pri poskytovaní IT služieb:

  • Outsourcing koncových zariadení
  • Outsourcing serverov
  • Outsourcing sieťovej infraštruktúry
  • Outsourcing helpdesku

ISO 27001 Systém manažmentu bezpečnosti informácií:

  • Dodávka a prevádzka IT infraštruktúry pre zákazníkov

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

ISO 45001 Systém manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci


 

Politiky spoločnosti AUTOCONT

Chcete viac informácií?