Riadenie kvality, ISO certifikácia

Vždy sa usilujeme o to, aby bol zákazník spokojný, aby sme ponúkali služby, ktoré sú pre neho prínosom a tým napĺňali jeho očakávania. ISO certifikácia pre to prináša potrebné garancie.

ISO 9001 Systém manažérstva kvality

 • Nákup a predaj tovaru a služieb informačných technológií
 • Poskytovanie servisných služieb informačných technológií
 • Riadenie projektov, Helpdesk
 • Návrh a vývoj softvéru (SW) divíziou ESA (Enterprise Solution Architecture)

ISO 20000 Systém manažérstva riadenia služieb

 • Komplexný outsourcing informačnej infraštruktúry
 • Outsourcing koncových zariadení
 • Outsourcing serverov
 • Outsourcing sieťovej infraštruktúry
 • Outsourcing helpdesku
 • Outsourcing prevádzky aplikácií

ISO 27001 Systém manažérstva bezpečnosti informácií

 • Dodávka a prevádzka IT infraštruktúry pre zákazníkov

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

 • Nákup a predaj tovaru a služieb informačných technológií
 • Poskytovanie servisných služieb informačných technológií

ISO 45001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

 • Predaj, inštalácia, komplexné riešenia, poradenstvo a servis informačných a komunikačných systémov a softvéru
 • Projektové riadenie

Politika spoločností AUTOCONT

Chcete viac informácií?