Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné, servisné a záručné podmienky AUTOCONT s.r.o. platné od 8. 8. 2018.

Všeobecné podmienky

Všeobecné obchodné, servisné a záručné podmienky (ďalej len “Všeobecné podmienky”) upravujú vzťahy pri dodávkach tovaru a služieb, tj.hardware, software, spotrebného materiálu, pomocného materiálu, náhradných dielov, dokumentácie a pod. medzi firmou AUTOCONT s.r.o. a odberateľmi a sú záväzné pre celý obchodný styk s dodávateľom. Odlišné písomné ujednania účastníkov majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok. 

Obsah

V rámci dokumentu nájdete kapitoly, ktoré sa týkajú ceny predmetu plnenia, dodacích a platobných podmienok, uzatváranie zmlúv, stornovanie objednávok, licencií, inštalácií, funkčnosti, záruk, reklamácií, odstránenie vád, zodpovednosti i technickej podpory.

Detailný text podmienok nájdete v nasledujúcich dokumentoch v SKENG verzii.

Všeobecné obchodné podmienky pre konferencie

Detailný text VOP, ktoré upravujú podmienky, za ktorých spoločnosť AUTOCONT s.r.o. poskytuje služby konferencií, seminárov a workshopov nájdete v tomto dokumente.

Chcete viac informácií?