Společenská zodpovědnost

Společnost AUTOCONT tradičně každý rok věnuje část svých finančních prostředků na společensky prospěšné a charitativní účely. AUTOCONT preferuje neokázalou, ale praktickou a dlouhodou spolupráci.

Člověk v tísni

Nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.
www.clovekvtisni.cz

Konto Bariéry

Konto Bariéry, od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Naším cílem bylo a je naučit veřejnost vnímat lidi s rozdílnými potřebami. Daří se nám to a jsme na to, že Konto Bariéry plní tento velký úkol, docela pyšní.
www.kontobariery.cz

Skok do života

Obecně prospěšná společnost SKOK do života poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem s mentálním postižením získat sebedůvěru, samostatnost a odpovědnost, aby vnímali svůj život jako smysluplný a srovnatelný s životy ostatních lidí.
www.stkprochlapy.cz

Charita Opava

Posláním Charity Opava je profesionálně poskytovat služby sociálně, zdravotně a společensky znevýhodněným lidem a zaměstnávat osoby s problémy na trhu práce. Charita Opava byla zřízena dne 5. 6. 1991. AUTOCONT se ve spolupráci s Charitou Opava realizuje především dobrovolnickou činností, kdy skupina pomocníků vyráží pravidelně pomáhat do chráněného bydlení pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách u Opavy.

Konference INSPO

Konference INSPO (Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami), která je jediná svého druhu v ČR a která se specializuje na využití internetu a informačních technologií ve prospěch lidí se zdravotním postižením. První ročník se uskutečnil v září 2001, další ročníky od roku 2002 do 2008 vždy v březnu v Kongresovém centru Praha jako jedna z hlavních akcí března - měsíce Internetu. 
www.inspo.cz

Chcete více informací?