Všeobecné obchodní podmínky

Zde najdete všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky pro různé typy služeb.

Všeobecné obchodní podmínky AUTOCONT a.s.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky podmínky společnosti AUTOCONT a.s. upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware, software, spotřební materiál, pomocný materiál, náhradní díly, dokumentace a podobně mezi firmou AUTOCONT a.s. a odběrateli. Jsou závazné pro veškerý obchodní styk s dodavatelem. Odchylná písemná ujednání účastníků mají přednost před ustanoveními těchto podmínek. Detailní text podmínek najdete v tomto pdf dokumentu.

Všeobecné podmínky pro poskytování služeb PAS

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností AUTOCONT a.s. a odběrateli při dodávkách projektů a služeb v oblasti informačních systémů a podnikových aplikací. Podmínky ošetřují veškeré náležitosti tohoto typu projektů, jako je definice plnění, vlastnická práva, záruky, proces akceptace a aktualizací, ale i ochranu důvěrných informací a další. Jsou platné v celém rozsahu, pokud nejsou upraveny ustanoveními Smlouvy ke konkrétní zakázce jinak.  Detailní text podmínek najdete v tomto pdf dokumentu.

Všeobecné obchodní podmínky divize DCS

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi divizí DCS a odběrateli při poskytování datacentrových, cloudových a jiných služeb. Detailní text podmínek najdete v tomto pdf dokumentu.

Chcete více informací?