CZ
EN SK

Vypočítejte si skutečné náklady na provoz vašeho datového centra

Hardware

Běžná spotřeba 2-procesorového serveru je cca 400W. Běžná spotřeba 4-procesorového serveru je cca 800W.
Pokud používate virtualizaci, uveďte kompletní cenu za virtualizační platformu. Cena se obvykle skláda z více SW komponent. Např. vSphere, vCenter, ...
Spotřeba diskového pole se pohybuje v rozmezí 300 – 750 W, dle velikosti a typu pole.
Spotřeba switche fiberchannel se pohybuje v rozmezí 100 – 300 W.
Spotřeba switche LAN se pohybuje dle velikosti v rozmezí 250 – 1500 W.
Spotřeba routeru se pohybuje v rozmezí 100 – 750 W.

Software

Záložní zdroje a klimatizace

Běžně se počítá 60-100% z celkové spotřeby el. energie. Záleží na efektivitě a účinnosti klimatizace.

Administrace

Běžně se pohybuje v rozmezí 700-1500 Kč za hodinu.

Skříně

Cena skříní se odvíjí od ceny pronájmu a služeb prostor, kde se datové centrum nachází. V případě umístění ve vlastní budově je třeba vycházet z ceny pronájmu prostor.

Cena energií

Cena elektrické energie se skládá z položek Silová energie, poplatek za odběrné místo, daň z elektřiny, použití sítí, poplatek za jistič, systemové služby, obnovitelné zdroje a poplatek OTE. Běžná cena elektrické energie se pohybuje v rozmezí 3,4 - 4,8 Kč za kWh.

Cena peněz

Úroková sazba za kterou společnost získává financování.
Ohodnocení rizika zainvestováni předimenzované infrastruktury a nemožnosti vrácení již nakoupeného zařízení (scale-down).
TCO 1. rok TCO 2. rok TCO 3. rok
Investice
Support
Energie
Operations
Finanční náklady
Pojištění
Celkem
Vybranou konfiguraci si můžete stáhnout do PDF,
nebo do XML souboru a načíst XML zpět.
Chcete více informací?