Cloud služba s pokročilou ochranou

Ochrana firemních dat a zařízení není při současném stylu práce vůbec jednoduchá. Zaměstnanci pracují z různých míst, na různých zařízeních a stále víc a víc používají cloud služby. Mějte vše pod kontrolou díky Cisco Umbrella.

Chraňte svá data

Na přístup k interním firemním informacím, a tedy i k citlivým a důvěrným datům, se dnes běžně používají nezabezpečená síťová připojení, a to zcela mimo firemní sítě, které firma nespravuje a nemá je pod kontrolou. Nedá se naprosto spolehnout, že vaši zaměstnanci pracující mimo své pracoviště a vždy si zapnou VPN síť, a tak se jedinou ochranou před pokročilými útoky stává tradiční antivir pro koncová zařízení. Ten ale často na současné pokročilé hrozby nemusí stačit. Pokud se VPN síť aktivuje posléze, je naopak firemní síť ohrožena tím, že do ní mohou proniknout různé malware hrozby.

Útočníci se víc a víc zaměřují na nechráněná místa a propojení mezi zaměstnanci pracujícími mimo kancelář, pobočkami a firemní sítí. Firmy a organizace tedy musí hledat způsoby, jak jednoduše rozšířit ochranu za svoje hranice a chránit zaměstnance při práci, ať jsou kdekoliv. Klíčem k blokování nových typů hrozeb a všech úrovních je integrace a automatizace. Navíc se firmy nemohou omezit jen na zabezpečení web přenosů, ale měly by se soustředit na ochranu internetové aktivity, prostřednictvích všech portů a protokolů. Mnohé malware útoky používají jiné než webové porty pro komunikaci, krádeže či zašifrování dat. Účinné řešení by mělo chránit každou internetovou aktivitu bez potřeby úplného proxy serveru a složitých mechanismů nasazení.

Moderní cloudová služba

Cisco Umbrella je cloudová služba, která představuje první linii obrany uživatele před hrozbami kdekoli na internetu. Díky síťovému zabezpečení a rekurzivním službám DNS umožňuje bezpečné připojení a využívání služeb internetu na celém světě a libovolném zařízení. Pokud jde o podnikovou ochranu před malwarem, phishingem, ransomware a dalšími útoky, můžete nasadit zabezpečení vrstvy DNS prostřednictvím balíčku DNS Security Essentials nebo DNS Security Advantage. Oba balíky analyzují vzory internetové aktivity a učí se z nich. Automaticky odkrývají infrastrukturu útočníka, připravenou pro aktuální a budoucí hrozby.

Zabezpečení vrstvy DNS proaktivně blokuje škodlivé požadavky dříve, než dosáhnou síť nebo koncové body zákazníka. Zařízením můžete znemožnit připojení ke škodlivým lokalitám, nedojde tak ke stažení souboru s malwarem, dokonce ani k vytvoření připojení IP. Také phishing a malwarové infekce můžete zastavit v počáteční fázi. Rychleji identifikujete zařízení, která jsou již infikována a zabráníte tak odcizení dat. Globální síť Umbrella každý den zpracovává 200 miliard DNS požadavků, které odešle 100 miliónům uživatelů a více jak 20 000 firmám. Díky množství transakcí tak může přinášet významně vylepšenou ochranu před hrozbami.

Odhalování útoků díky spojenci Cisco Talos

Díky integračním partnerstvím řešení Umbrella doplňuje a využívá lokální informace z existujících nástrojů zabezpečení a chrání vaše zaměstnance bez ohledu na to, zda pracují v podnikové síti nebo mimo ni. Nejdůležitějším spojencem Cisco Umbrella je největší komerční tým na odhalování útoků – Cisco Talos. Znalosti analytiky, výzkumníků a inženýrů jsou zaměřeny na sběr a vyhodnocování údajů o útocích v reálném čase, které přijdou z milionů zařízení po celém světě. Takto vzniká velmi přesná reputace ke každé IP adrese na internetu, z čehož těží právě Umbrella. Nabízené balíčky DNS Security Essentials a DNS Security Advantage můžete nasadit během několika minut a jednoduše doplnit své lokální informace o škodlivých doménách, s cílem chránit uživatele za hranicemi sítě.

Možnosti řešení Cisco Umbrella

Cisco Umbrella přináší bezpečné, spolehlivé a rychlé připojení ke službám na internetu každému zákazníkovi společnosti Cisco. Společnost Cisco jako přední poskytovatel síťového zabezpečení a rekurzivních služeb DNS umožňuje bezpečné připojení na internet, na celém světě a na libovolném zařízení. Řešení Cisco Umbrella obsahuje dvě níže uvedené verze.

  • DNS Security Essentials je cloudová služba zabezpečení integrovaná v samotné podstatě internetu. Používá zabezpečení na úrovni vrstvy DNS a blokuje požadavky na přístup ke škodlivým doménám ještě před vytvořením připojení. Zastavuje tak hrozby prostřednictvím všech portů i protokolů dříve, než vniknou do vaší sítě nebo koncových bodů.
  • DNS Security Advantage obsahuje všechny funkce verze DNS Security Essentials a navíc uplatňování vrstvy IP při zpětných voláních C2, které obcházejí systém DNS. Díky selektivnímu serveru proxy od společnosti Cisco řešení DNS Security Advantage umožňuje důkladnější kontrolu adres URL a souborů rizikových domén, pomocí antivirových nástrojů a služby Cisco Advanced Malware Protection (AMP). Dokáže dokonce zablokovat přímé připojení IP při zpětných voláních C2 externí uživatele. Kromě toho umožňuje vašemu středisku Security Operations Center (SOC) rychleji zjišťovat a odstraňovat hrozby prostřednictvím aplikace Cisco Threat Response, která automatizuje integraci produktů zabezpečení od společnosti Cisco a spojuje informace řešení Umbrella s informacemi z jiných zdrojů, abyste mohli získat okamžitý přehled.

Pokročilé zabezpečení a rychlé odhalování hrozeb

Rozsáhlé pokrytí škodlivých míst a souborů díky využití statistických modelů a modelů strojového učení na odhalování známých i nově vzniklých hrozeb. Řešení DNS Security Essentials blokuje připojení ke škodlivým místům na úrovni vrstvy DNS, zatímco řešení DNS Security Advantage blokuje připojení na úrovni vrstvy DNS i IP. Oba balíčky využívají informace o hrozbách od týmu Cisco Talos, který pomáhá identifikovat nové útoky, které se připravují na internetu. Řešení Umbrella odhaluje a blokuje široké spektrum škodlivých domén, adres IP, adres URL a souborů, které se používají při útocích.

Cisco Umbrella každý den zpracuje více než 200 miliard požadavků DNS a tyto údaje porovnává s více než 11 miliardami historických událostí, zajišťuje tak potřebné informace na rychlejší odhalování hrozeb. Tyto údaje se analyzují pomocí kombinace strojového učení a inteligence člověka s cílem identifikovat vzory, zjistit anomálie a vytvořit statistické modely, které dokáží automaticky odhalovat infrastrukturu útočníka připravovanou na vytvoření další hrozby.

Řešení Cisco Umbrella obsadilo první místo v nedávném testu účinnosti zabezpečení, který provedla organizace AV-TEST v roce 2019 – představuje tak špičkové zjišťování hrozeb pro vaši firmu.

Spolehlivé a rychlé připojení

Cisco Umbrella poskytuje mimořádně odolnou cloudovou infrastrukturu, která se od roku 2006 pyšní 100% bezporuchovým provozem. Díky směrování Anycast je každé z více než 30 datových center společnosti Cisco, dostupné kdekoli na světě prostřednictvím jediné a stejné adresy IP. Znamená to, že vaše požadavky se transparentně odešlou do nejbližšího a nejrychlejšího datového centra, přičemž překlopení je automatické.

Díky spolupráci s více než 900 poskytovateli internetových služeb, sítěmi na doručování obsahu (CDN) a platformami SaaS, které patří ke světové špičce, je zajištěna maximální rychlost a spokojenost uživatel. Zabraňuje tak zbytečným skokům, které by mohly zvětšit časové zpoždění. Pravda je taková, že internetové připojení zákazníků často zrychluje.

Jednoduché filtrování web obsahu

Jednoduché a efektivní nasazení webového filtrování obsahu, které umožňuje spravovat přístup uživatelů na internet pomocí více než 85 filtrů obsahu na základě kategorií. Můžete jednoduše vytvářet vlastní seznamy povolených a blokovaných položek, jakož i blokovat domény s nežádoucím obsahem. Řešení DNS Security Essentials a DNS Security Advantage umožňují určit, ke kterým doménám budou mít uživatelé přístup, takže můžete jednoduše uplatňovat a dodržovat politiky používání.

Rychlá správa cloud aplikací a podnikových přístupů

Umbrella poskytuje přehled o schválených a neschválených cloudových službách, které se používají v celém podniku, a umožňuje tak jejich snadnou správu. Můžete odhalit nové používané služby, zjistit, kdo je používá, identifikovat možné riziko a zablokovat konkrétní aplikace.

Nasazení v síti je jednoduché a umožňuje ochranu všech zařízení v síti během několika minut. Stačí změnit konfiguraci serverů DNS nebo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tak, aby externí požadavky DNS směřovaly na adresy IP globální sítě nabízeného řešení. K dispozici je možnost chránit každé zařízení, které přibude do sítě, včetně nespravovaných zařízení a zařízení IoT (internet věcí). Jednoduchá je i ochrana přenosných počítačů mimo sítě. Můžete nasadit odlehčeného klienta, který přesměruje externí požadavky DNS do nabízeného řešení Umbrella, nebo použít integraci společnosti Cisco s řešením Cisco AnyConnect (nejsou potřební noví agenti). Aplikace Cisco Security Connector poskytuje přehled o spravovaných zařízeních Apple se systémem iOS 11.3 nebo novějším.

Cisco Umbrella umožňuje využití existujících součástí Cisco pro řízení přístupu. Prostřednictvím Cisco AnyConnect můžete povolit modul externího zabezpečení Umbrella a chránit přenosné počítače, když je vypnutá síť VPN, dokonce i bez potřeby dalšího agenta. Můžete také využít integrace se směrovači integrovaných služeb (ISR) řady Cisco 4000 a ISR řady Cisco 1000 na jednoduchou ochranu poboček, jakož i řadiče bezdrátové sítě LAN Cisco a produkty Cisco Meraki MR, Cisco SD-WAN a Cisco Mobility Express.

Umbrella se poskytuje přes cloud, takže není třeba kupovat ani nasazovat hardware. Softwarové součásti se aktualizují automaticky prostřednictvím cloudové infrastruktury společnosti Cisco.

Účinná ochrana ve všech fázích

Cisco Umbrella představuje první linii obrany před hrozbami na internetu, která znemožňuje zařízením připojit se ke škodlivým lokalitám. Nabízená řešení snižují pravděpodobnost vniknutí malwaru do vaší sítě nebo koncových bodů, používají se jako primární mechanismus pro zajištění přenosů do cloudové služby společnosti Cisco a uplatňování zabezpečení systém DNS. 

Cisco Umbrella vám může pomoci zastavit útok ve všech jeho fázích:

  • Před útokem – Než dojde k vytvoření připojení nebo stažení škodlivého souboru z internetu, vznikne požadavek DNS. Nabízené řešení tento požadavek zpracuje a na základě informací společnosti Cisco zablokuje hrozby v počáteční fázi. Díky prediktivní informacím společnosti Cisco nabízené řešení Umbrella odhaluje a proaktivně blokuje domény a adresy IP ještě dříve, než se použijí na útok.
  • Během útoku – Předpokládejme, že uživatel dostane soubor, o kterém se ještě neví, že je škodlivý. Znamená to, že se může spustit v koncovém bodě. Když se program pokusí o připojení k serveru útočníka s cílem odcizit údaje, nabízené řešení Umbrella toto zpětné volání C2 zastaví a zablokuje.
  • Po útoku – Na rychlou reakci na kritické incidenty můžete použít konzolu Umbrella investigate, která je součástí řešení DNS Security Advantage. Konzola Umbrella investigate dokáže vyhledávat nejaktuálnější údaje o hrozbách a historický kontext domén, adres IP a hodnot hash souborů.

Možnosti financování s využitím služeb Cisco Capital

Společnost AUTOCONT dokáže nabídnout pro potřeby pořízení nových technologií finanční služby Cisco Capital, které patří mezi špičku v odvětví. Ty nabízejí řešení na míru týkající se hardwaru, softwaru, služeb a licencí od společnosti Cisco. K dispozici je možnost přizpůsobení na základě konkrétních potřeb každého zákazníka, včetně možností migrace, výhodných cen a flexibilních podmínek.

Služby Cisco Capital jsou:

  • Flexibilní – Bez ohledu na to, zda využijete modely spotřeby nebo okamžité platby, k dispozici je více možností, které vaší firmě pomohou uspět.
  • Inovativní – Přizpůsobitelné řešení nabízí nové možnosti využití a zabezpečení digitální transformace a pomůže vám, udržet krok s technologiemi.
  • Agilní – Získejte technologie, díky kterým se dokážete rychle přizpůsobit dynamice trhu, rychleji se rozhodovat a zvýšit návratnost investic.
  • Přizpůsobené – Můžete získat přizpůsobené podmínky až na pět let. K dispozici jsou možnosti leasingu nebo financování, ale také odklad plateb podle vašich rozpočtových cyklů a návratnosti investic, které chcete dosáhnout.
  • Výhodné – Společnost Cisco nabízí výrazné slevy na hardware Cisco, které mohou snížit vaše celkové náklady na řešení a také nižší ceny předplacených služeb Cisco.

Další informace naleznete na stránce www.cisco.com/go/financing.

Máte zájem o více informací?

Pokud vás informace k této oblasti naší nabídky zaujaly, máte dotazy či zájem o upřesnění, vzhledem k vaší konkrétní situaci, kontaktujte AC specialisty: Jaroslav Vazačjaroslav.vazac@autocont.cz; Petr Krygel, petr.krygel@autocont.cz. Případně se obraťte na svého obchodníka v rámci AUTOCONT regionálního centra.

Chcete více informací?