#eIDAS

Počet příspěvků: 1

eIDAS platí již od 1. 7. 2016

EU eIDAS je nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu. Zní to strašidelně, ale je to jen směrnice! Část nařízení, která vstupuje v platnost, se vás zatím netýká. Je však třeba myslet na budoucnost...
CZ | SK