Získala zpracování a vizualizace bezpečnostních událostí v reálném čase, má vybudováno auditní uložiště logů s dlouhou retencí a splňuje požadavky legislativy na kybernetickou bezpečnost pro provozovatele základní služby.
Více se dozvíte v případové studii.