O vybudování intranetu na platformě M365/Sharepoint Online si více přečtěte v případové studii.