„Máme spolehlivý systém hlášení, který zvyšuje nejenom bezpečnost našich žáků, ale i jejich pohodlí. Když jsme chtěli v minulosti sdělit studentům hromadně jakoukoliv provozní záležitost - například fakt, že nepoteče voda - museli jsme obcházet třídu po třídě. V případě napadení školy útočníkem je to samozřejmě absurdní scénář, ale i při běžných provozních oznámeních můžeme nyní studentům dopřát komfort rychlé, zřetelné a efektivní komunikace. A to je velmi důležité.” Ing. Milan Chmelař, ředitel školy.

Více v případové studii.