Nemocnice Jihlava kladla největší důraz na zvýšení bezpečnosti své počítačové sítě včetně všech jejích součástí. Od toho se odvíjel průběh implementace systému LOGmanager. Po měsíčním provozu LOGmanageru provedl zadavatel společně se specialisty AUTOCONTu doladění systému. Během implementace bylo zaznamenáno mnoho neznámých a těžko identifikovatelných logů, pro které museli specialisté AUTOCONTu  vytvořit pravidla, tak aby bylo možné informace v nich obsažené efektivně využít.


Více informaci o případové studii naleznete ZDE