Stejně tak ji lidé uměli bytostně nenávidět ve chvíli, kdy do novin pronikly útržky z její otevřené knižní zpovědi. Gabriela Koukalová.
Více v článku AC Elity.