Již v roce 2013 stála společnost PRAGOPROJEKT, a.s. před rozhodnutím týkajícím se zásadní obnovy IT infrastruktury.

„Na základě analýzy jsme navrhli zákazníkovi ucelené řešení konsolidace IT infrastruktury – tedy vybudování nejen serverové infrastruktury, ale rovněž kompletního systému zálohování a replikací včetně zálohování vybraných koncových stanic, a také převzetí péče o takto vybudovanou infrastrukturu,“ komentuje projekt Jan Tkáč, presales consultant AutoCont.

Vlastní realizace řešení probíhala od února 2014. Při konsolidaci serverové infrastruktury se AutoCont zaměřil zejména na vysokou dostupnost systému, ochranu před ztrátou dat a možnost cenově dostupné rozšiřitelnosti řešení v případě potřeby. Řešení založené na AC Privátním cloudu zajišťuje splnění všech výše uvedených požadavků a slouží jako vysoce bezpečné a výkonné prostředí pro provoz virtuálních serverů a pro ukládání nejdůležitějších kritických dat společnosti. Toto řešení zajišťuje, že i v případě fyzického selhání jakéhokoliv prvku nedojde ke ztrátě dat ani k provozním výpadkům či prostojům. Navíc lze provádět migrace, údržbu či rozšiřování systému za plného provozu.

Významnou součástí konsolidace infrastruktury jsou i služby, kdy AutoCont přebral starost o serverovou infrastrukturu a umožnil tak IT týmu zákazníka, aby se mohl plně věnovat správě a rozvoji kritických aplikací a podpoře svých uživatelů.

Více informací naleznete v případové studii.