Došlo ke zrychlení a automatizaci řízení celého životního cyklu koncových stanic i serverů, ušetření času a nákladů na správu IT a zajištění bezpečného prostředí.
Více v případové studii.