Když potřebujete růst, dokáže vyrůst s vámi. Když se měníte, dokáže se jednoduše změnit. Je připravena na veškeré cloudové služby a řešení. A to nejlepší nakonec – nepřekvapuje ani zásadně nezatěžuje váš firemní rozpočet. Právě takovou firemní síť máme pro vás.

Firemní síť se v posledních letech stala nejkritičtějším bodem podnikové infrastruktury. Mnoho společností ji před lety vybudovalo a dnes už nedokáže splňovat jejich představy. Na rychlost, na spolehlivost, o bezpečnosti ani nemluvě. Zastarala a nestíhá požadavky nejnovějších technologií. Firmy si to uvědomují a začínají situaci řešit. Zároveň jsou ale vystaveny realitě dnešního pracovního trhu – kdy sehnat dobrého specialistu je prakticky nemožné a zaměstnat jej na plný úvazek je ekonomický nesmysl. 

"Tradiční síťová zařízení pracují bohužel nejčastěji s původní, nebo jen málo měněnou, konfigurací. Zároveň se celá síť po léta prakticky neudržovala. Výsledkem je, že není absolutně uzpůsobena moderním potřebám právě s ohledem na bezpečnost. Nedokáže splňovat ani minimální požadavky, natož očekávání bezpečnostních auditorů. Proto jsou firmy často tlačeny do kompletní výměny celého zařízení. Přitom samotný výkon, tedy pokud jde o hranu sítě, by ještě stačil, ale vlastnosti jsou zastaralé. Chybí bezpečnostní funkce, nepracují s kontextem aplikace. Typicky automatická akce, ochrana před vstupem, karantenizace a tolik potřebná kontrola a engineering dat," říká Jaroslav Vazač ze společnosti AUTOCONT.

Zařízení bývají obvykle zaměřena na jeden jediný účel. V síti zákazníka sice tato zařízení pracují dobře, ale jen, pokud je jejich nastavení průběžně a hlavně společně udržováno – pokud se mění s tím, jak se mění síťový provoz nebo jeho charakter. V praxi je údržba dost složitá a nákladná, probíhá jen díky správcům s vysokou kvalifikací a aktuálními znalostmi dané sítě, proto musejí mít trvalý přehled nad děním v síti a jen tehdy jsou schopni konfiguraci všech dotčených zařízení uzpůsobovat aktuálním potřebám. Čas takto věnovaný údržbě je pak úměrný velikosti sítě a počtu a typu v ní instalovaných prvků.

Řešení v ceně nižší než paušál za mobil

„Proto jsme pro všechny firmy, které nemají nebo nepotřebují silné vlastní IT, připravili řešení, které je dokáže za chodu připravit na budoucnost a zároveň je dlouhodobě ochránit před stále se zvyšující hrozbou kybernetických útoků. Jeho základem je cloudová služba, jež umožňuje snadnou a vysoce efektivní správu. Díky tomu dokážeme dnes řídit firemní sítě kdekoli na světě vzdáleně – a navíc k nim přidat další nadstandardní služby jako je kontrola nebo dohled. Všechno řešíme z Network Operating Centre v Jihlavě,“ doplňuje Jaroslav Vazač.

Přicházíme se službou pro snadnou a přesto vysoce efektivní správu, jejíž součástí je vše potřebné. Je jedním nástrojem správy i vizualizace provozních dat a umí pracovat s identitou nejen aplikace, ale též každého připojeného uživatele.

„Pokud se bavíme o ceně za jednoho uživatele připojeného k síti, dokážeme se dostat na cenu několika desítek korun, maximálně nízké stovky korun. Firma platí za to mnohem méně než zaměstnanci za telefon. Přitom poskytujeme společnostem maximální klid a zároveň záruku perspektivy směrem do budoucnosti. Nezatěžujeme interní IT týmy, které jsou saturovány jinou prací,“ uzavírá Jaroslav Vazač.

Zjistěte o službě Síť, o které nevíte více