Vysoké nároky na tuto novou úroveň splnil v rámci lokálního trhu AutoCont jako jediný a zařadil se tak mezi několik málo partnerů Dell EMC, které daná kriteria plní v rámci regionu střední a východní Evropy. Na rozvoji společných aktivit pracovaly společnosti AutoCont a Dell postupně více než 5 let. Je pozitivní, že v minulém roce struktura společného prodeje koncových zařízení, technologií datových center a softwarových řešení byla rovnoměrně rozložena.

Tisková zpráva