Společnost Wikov se ocitla před řešením několika závažných problémů z oblasti IT. Hardwarové vybavení společnosti se nacházelo za hranicí plánované životnosti, nebylo dostatečně vyřešené zálohování a hrozila rizika výpadku celé IT infrastruktury. Bylo třeba sjednotit licenční softwarovou politiku, vyřešit ukončení podpory produktů Microsoft Office 2003 a Exchange 2003, sjednotit firemní komunikaci a vybudovat moderní firemní portál. Proto se management společnosti Wikov rozhodl oslovit odborníky z AutoContu s žádostí o pomoc všechny tyto záležitosti efektivně vyřešit.

Po konzultacích padlo jednoznačné rozhodnutí – implementovat cloudové řešení založené na službách Office 365.

„Cloudové řešení splnilo naše očekávání. Hybridní model Exchange 2013 nám zajišťuje vysokou dostupnost a současně umožňuje využívat lokální mailboxy. Navíc je řešení postavené na službách Office 365 provozováno s nízkými náklady a je dobře připraveno na postupné rozšiřování,“ říká David Kraft, manažer odboru IT ve společnosti Wikov.

Implementace cloudového řešení ve společnosti Wikov uspěla také jako finalista MS Awards v kategorii top projekty Office 365. „Projekt úspěšně zabezpečil standardizaci poskytování IT služeb napříč celým holdingem, zjednodušil serverovou infrastrukturu a její správu, maximálně využívá stávajících investic a v neposlední řadě rovněž minimalizuje provozní náklady,“ dodal Zdeněk Chobot, ředitel AutoCont regionálního obchodního centra Západ.

Podrobnosti naleznete v případové studii zde.