Magma HCM (Human Capital Management) je moderní informační systém vyvíjený společností AutoCont, který plně podporuje práci s lidskými zdroji, což patří mezi nejdůležitější oblasti řízení firem a organizací. Více než 20 let pomáhá klientům optimálně zvládnout firemní procesy. Samozřejmostí je fungování v souladu s českou i slovenskou legislativou.

Systém obsahuje nástroje jako jsou personální administrativa, výpočet mezd, platů a odměňování, řídící moduly pro vyhodnocovací činnosti a automatizaci vybraných postupů, portál pro zpřístupnění dat, workflow pro efektivní spolupráci, kontrolní výstupy a sestavy, atd.

Magma HCM může běžet v prostředí zákazníka ale i formou služby v prostředí AC CLOUD, kde zákazník platí za prostor a služby, které doopravdy potřebuje. Počet uživatelů i funkcionalitu personálního systému tak přizpůsobuje aktuálnímu stavu a velikosti firmy a nemusí řešit nasazení a správu infrastruktury nutné pro provoz systému.

Roste počet firem, které považují za výhodné přenechat odpovědnost za správnost mzdového zpracování na externím specializovaném dodavateli (práce s citlivými údaji uvnitř firmy, složitá legislativa a možné pokuty). AutoCont kromě vlastního dodávaného systému pro personalistiku a mzdy dokáže nabídnout i službu vlastního zpracování mezd.

více informací