Chtěli bychom vám nabídnout konkrétní pohled na toto živě diskutované téma v průmyslových podnicích. Jaké mají být v tomto odvětví cíle informačního systému, v čem se změní jeho pozice v budoucnu, jak pomáhá řízení životního cyklu výrobků a proč systematicky budovat informační systém MES.

V dnešní době máme obrovskou příležitost získat z průmyslových podniků velké množství dat, která ovšem často nejsou dostatečně využívána a jejich přínos je mizivý. Získávání dat může přinést významné množství benefitů a pomůže odhalit mnoho chyb a špatně nastavených procesů.

Je ale nutné mít efektivní nástroje pro sběr dat integrované do výrobních procesů a informační systémy, které s těmito daty dokáží pracovat, údaje vhodně využít a reportovat. Tyto systémy je třeba budovat systematicky, lze tak dosáhnout velkých konkurenčních výhod.

více informací