Většina firem bojuje v této oblasti s problémy, jako jsou zpoždění či chyby způsobené manuálními revizemi a schvalováním, nejasnosti v jaké fázi schvalování se proces nachází, nedostatečná auditní stopa a schvalovací historie, využívání neregulovaných úložišť obsahu (síťové složky, Sharepoint, Dropbox, Box a další) či nedostatečně nastavená omezení přístupových práv uživatelů.

Přitom s nasazením Nintex Workflow má vše rychlé, snadné a výkonné řešení. Lze tak zvýšit rychlosti přesnost schvalovacích procesů. zabezpečit přístup jen opravněných zaměstnanců, pořídit si auditní stopu, zajistit shodu a u exerních předpisů snížit i rizika pokut.

více informací