Naplnění obchodních cílů, strategie firmy či fungování organizace dnes zcela závisí na chodu a dostupnosti IT technologií. Aby organizace zvládly zavést a uřídit sladění přístupu k IT se strategií organizace, měly by být všechny kroky a procesy vedeny jako součást informačního systému.

Jedním z důležitých úkolů vedení firem a organizací v dnešní době je tak i řídit bezpečnost informačních systémů (ISMS) a cíleně chránit skutečné hodnoty (aktiva) organizace. Tak, aby zajistily jejich „důvěrnost“, „integritu“ a „dostupnost“ a tím budovaly komplexní kybernetickou bezpečnost organizace. Začít je možné třeba jen malými krůčky. Například ověřením toho, zda se vaše představa o tom, že je vaše firma či organizace bezpečnostně zajištěna, shoduje s realitou

Více informací