Být připraven na distanční vzdělávání, neznamená jen zajištění potřebného technického vybavení a volbu vhodné platformy, ale je také nezbytně nutné, poskytnout pedagogům vhodné podmínky pro seznámení se s potřebnými přístupy, nástroji a jejich praktickým využitím ve výuce.

Nejeden 
zkušený učitel má obavy z toho, že bude nucen přehodnotit své osvědčené tradiční postupy. Často není zvyklý, používat ve výuce techniku a nedovede si prakticky představit, jak by takovou výuku, kdy nemá žáky přímo před sebou v lavicích, vedl na dálku. Vyučující nikdy v minulosti nevedl distanční výuku, neví, jaké k tomu může použít nástroje a jak je vhodně kombinovat a přitom získat zpětnou vazbu od žáků během hodiny. V lepším případě má za sebou učitel alespoň první zkušenosti s distanční výukou z jara letošního roku, kdy byl takříkajíc „hozen do vody“. 


Samozřejmě učitelé umějí komunikovat telefonem, obvykle znají komunikaci e-mailem, nebo někdy použili Skype. Odtud plyne představa, že stačí umět, udělat schůzku s žáky například pomocí Skypu, poslat příklady e-mailem a je hotovo. Ale takové řešení je nedokonalé, postrádá eleganci, systematičnost a kontinuitu a neumožňuje v plné míře, využít moderních možností a nástrojů výuky na dálku. 

Také strategie „Najděte si nějaká naučná videa na 
youtube“, nevede k úspěšnému zavedení distanční výuky do školy, a to především proto, že postrádá prvky jakékoliv motivace učitelů. A o absenci nějaké koncepce školy pro vedení distanční výuky při takovém přístupu také není pochyb. 
 

Protože otázku informovanosti a vzdělání pedagogů považujeme za klíčovou pro úspěšné zavedení distančního vzdělávání, přicházíme hned se dvěmi vzdělávacími koncepty pro zvládnutí dovedností distanční výuky. Naše řešení se opírá o platformu Microsoft Teams, alternativně pak o platformu Google G Suite. 


První koncept je tradiční forma vzdělávání pedagogů v klasických prezenčních kurzech. Kurzy probíhají zpravidla přímo v počítačové učebně školy, případně jsme schopni připravit a přivést potřebnou techniku k vám. Nebo pro vás připravíme kurzy v našich učebnách v AUTOCONTu. Výhodou prezenční formy je možnos,t prakticky si vyzkoušet demonstrované nástroje a postupy, ověřit si nové možnosti v malých týmech přímo v učebně s rychlou zpětnou vazbou. Nevýhodou je zásah do rozvrhu školy, kdy se například 12 pedagogů vzdělává celý den a je nutné vyřešit zástupy v hodinách standardní výuky. 

Nejčastěji poptávané prezenční kurzy jsou: 

 

Druhým konceptem je pak cyklus vzdělávacích webinářů. Každý webinář má základní rozsah 90 minut a probíhá na platformě Microsoft Teams, ideálně přímo v prostředí vaší školy. V případě zájmu poskytujeme ještě po ukončení vzdělávací části 30minutový prostor pro případné dotazy a diskuzi. Během webináře lze kdykoliv v chatovacím okně vznášet dotazy, které lektor řeší buď v průběhu webináře nebo na jeho konci. Výhoda tohoto řešení je v tom, že celý webinář je nahráván a záznam zůstává k dispozici ve škole pro jeho opětovné přehrávání. Učitel jej může sledovat i mimo školu. Webinář lze na vyžádání doplnit další online konzultací. Další výhodou je jen malý zásah do rozvrhu školy. Pro platformu Microsoft Teams doporučujeme celý cyklus vzdělávacích seminářů absolvovat v doporučeném pořadí: 


Pokud se chystáte využívat pro distanční vzdělávání žáků platformu Google, i v tomto případě jsme schopni nabídnout oba koncepty - jak prezenční kurzy, tak i vzdělávací webináře. 


Pro oblast distančního vzdělávání doporučujeme následující prezenční kurzy:
Google nástroje - základní kurz
Google nástroje - platforma pro vzdělávání


Alternativně můžeme doporučit vzděláva
cí webináře:

Google nástroje pro začátečníky
Google nástroje pro přípravu studijních materiálů 
Google nástroje v online výuce

 

Poradíme vám s vhodným technickým řešením a vybavit vaši školu potřebnými, digitálními, učebními pomůčkami. Portfolio vzdělávacích akcí pro učitele neustále zdokonalujeme a rozšiřujeme, aktuální nabídku všech vzdělávacích akcí pro učitele najdete zde. 

Těším se, že náš tým lektorů pomůže vašim učitelům v přípravě na poutavou distanční výuku.