AC FORUM
Je online prostor určený pro stávající či potenciální zákazníky AutoContu, kteří mají zájem o AC novinky, chtějí čerpat informace z AC blogů či přispívat do diskusí. Mohou zde získat informace z konferencí, prezentací a dalších neveřejných dokumentů.

AC
FORUM

Je online prostor pro stávající či potenciální zákazníky AUTOCONTu, kteří mají zájem o AC novinky či chtějí čerpat informace z AC blogů. Mohou zde získat i neveřejné dokumenty z konferencí v elektronické podobě

×
Blog teaser image

Vytvořte si novou IT strategii pro Váš byznys

Cílem nového kurzu „IT strategie pro Váš byznys“ je nabídnout posluchači komplexní pohled na vytváření firemní IT strategie a osvojit si techniky a metody pro její vybudování nebo optimalizaci.

IT strategie vytvořená v souladu s podnikovými cíli přináší organizaci optimální podmínky pro dosažení stanovených cílů a je zároveň základním předpokladem pro realizaci podnikové architektury a infrastruktury. Školicí středisko AC nabízí nový odborný kurz plný praktických ukázek, technik, metod a workshopů, které pomohou Vašemu IT a podnikání trvale růst.

Kurz je vhodný pro CIO, IT projektové manažery, analytiky, architekty a jiné odborné pracovníky, kteří se podílejí na stanovování nebo naplňování podnikové strategie nebo procesů IT.

Obsah kurzu zahrnuje pět hlavních témat, které souvisí s budováním IT strategie organizace. V prvé řadě jde o samotný význam podnikové strategie a její vztah k IT strategii organizace.

Enterprise architektura (EA) reprezentuje další téma kurzu. Přijetí principů Enterprise architektury přináší organizaci celou řadu benefitů – komponenty a řešení IT jsou znovupoužitelné, zdokumentované a nákladově optimalizované. V kurzu je věnována pozornost zejména architektonickému rámci TOGAF, který patří mezi nejznámější frameworky a společně s jazykem ArchiMate představuje účinný nástroj pro modelování podnikové architektury.

Dalším z pilířů kurzu je problematika řízení služeb v IT (ITSM). V tomto pojetí je provoz IT vnímán jako služba přinášející hodnotu internímu nebo externímu zákazníkovi.

V návaznosti na analýzu podnikového prostředí je pozornost věnována rovněž Byznys analýze (BA). Byznys analýza je vnímána jako prostředek pro provádění změn, které vedou k úspěšnému naplňování podnikové a IT strategie. Výstupem těchto analytických činností jsou identifikované změny pojaté jako Business Case, které jsou realizované prostřednictvím projektů v IT. Prezentovaná témata vychází z rámců BABOK a z byznys analýzy dle přístupu organizace BSC Business Analysis.

Řízení projektů v IT představuje poslední téma intenzivního kurzu a provádí posluchače nejznámějšími standardy v oblasti projektového managementu PRINCE2, PMBOK a PMI.

Každá z hlavních kapitol obsahu kurzu zahrnuje praktické cvičení, práci s příklady, vzory a šablonami. Po absolvování praktických cvičení posluchač kurzu získává draft pro vybudování nebo optimalizaci vlastní IT strategie organizace.

Bližší informace o kurzu IT strategie pro Váš byznys naleznete na stránkách Školicího střediska AC.

Související články

Article teaser image

AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk


Zajištění provozu IT infrastruktury s jednoznačnými a dohledatelnými náklady na IT díky jednomu partnerovi, přenesení rizik s garantovanou úrovní na poskytovatele služeb, rychlé řešení požadavků. #JsmeVaseIT

Article teaser image

KKCG vstupuje do CLEVERLANCE ENTERPRISE SOLUTIONS a AEC


Skupina KKCG pokračuje ve své dlouhodobé strategii vybudovat v ČR ICT holding specializovaných firem nabízející klientům ucelenou řadu ICT služeb a produktů.

Article teaser image

AUTOCONT oceněn v soutěži Českých 100 nejlepších


Potvrdili jsme silné postavení ve svém oboru na českém trhu

Komentáře

Související články

Article teaser image

AUTOCONT v roli IT manažera ve společnosti Hauk


Zajištění provozu IT infrastruktury s jednoznačnými a dohledatelnými náklady na IT díky jednomu partnerovi, přenesení rizik s garantovanou úrovní na poskytovatele služeb, rychlé řešení požadavků. #JsmeVaseIT

Article teaser image

KKCG vstupuje do CLEVERLANCE ENTERPRISE SOLUTIONS a AEC


Skupina KKCG pokračuje ve své dlouhodobé strategii vybudovat v ČR ICT holding specializovaných firem nabízející klientům ucelenou řadu ICT služeb a produktů.

Article teaser image

AUTOCONT oceněn v soutěži Českých 100 nejlepších


Potvrdili jsme silné postavení ve svém oboru na českém trhu

Article teaser image

Nasazení systému LOGmanager v Nemocnici Jihlava


LOGmanager zajišťuje provoz pro sběr strojových dat z jakéhokoliv zdrojového systému v Nemocnici Jihlava. Jednoduchost a přehlednost zařízení umožňuje poskytovat informace a zasílat alerty dle požadavků administrátorů ICT.

Article teaser image

Od září 2018 jsme AUTOCONT a.s.


Důvodem změn je fúze několika společností v rámci skupiny, která byla naplánovaná již na počátku roku 2018, zjednodušení organizační struktury celé skupiny a příprava na budoucí růst společnosti.

Article teaser image

Modernizace IT v Oblastní nemocnici Náchod


V Oblastní nemocnici Náchod jsme ve třech etapách obměnili podstatné části infrastruktury datového centra, serverů, úložných systému i síťových prvků

Article teaser image

Jsme IT společnosti HAUK


AUTOCONT převzal odpovědnost za kompletní správu IT ve společnosti ve společnosti HAUK, která působí 20 let v oblasti automotive a jejím největším zákazníkem je ŠKODA AUTO.

Article teaser image

Úspěšný projekt komplexní kybernetické bezpečnosti pro SUKL


AutoCont dodal pro Státní ústav pro kontrolu léčiv komplexní systém kybernetické bezpečnosti SIEM a zajišťuje i kontinuální dostupnost řešení včetně služeb Security Operation Center.

Article teaser image

Aktuální tipy pro vaši produktivitu v roce 2018


Zajímavá koncová zařízení, která vám jednoznačně pomohou v novém roce.

Article teaser image

Konference TechFórum 2016 přilákala přes 350 účastníků


AutoCont pro své zákazníky uspořádal třetí ročník konference, která zaznamenala velký zájem ze stran IT manažerů a specialistů. Letošní TechFórum se neslo v duchu motta „Firmy i IT se mění, inspirujte se“.