Druhou možností je využití open source licencí, kde se komunita vývojářů stará o určitý nástroj, který je zdarma. Takovýto software je i Grafana. Je potřeba mít na paměti, že open source nezaručí servis a klasickou podporu v případě problému s programem.

Grafana slouží k tvoření grafů, alarmů, heat map, neboli ukazatelů, které chceme sledovat. Mezi výhody patří, že se nemusíme učit nový programovací jazyk, ale využíváme ten stejný, kterým ukládáme data do naší databáze.
 
Software pouze stáhneme z oficiálního webu a spustíme (není potřeba instalace), vše se provádí přes webový prohlížeč (ve výchozím nastavení služba naslouchá na portu 3000). Pro tvorbu grafů je potřeba připojení Grafany ke zdroji dat, a to k databázi (v současnosti podporuje 10 různých zdrojů například: MySQL, Microsoft SQL Server, InfluxDB).
 
Po připojení můžeme vytvářet grafy, alarmy atd. Pro graf stačí vybrat data pomocí klasického databázového dotazu (při databázovém dotazu je potřeba mít napaměti, že program vyžaduje údaj času, aby mohl graf sestavit a to nezávisle na tom, zda s časem bude pracovat). Potom již je to na Grafaně, která vytvoří graf, a my můžeme měnit vizuální stránku v nastavení.
Jednoduchá je i obsluha alarmů, kdy pomocí databázového dotazu vybereme parametr, který chceme sledovat a nastavením určíme hranice, při kterém má být signalizován alarm. Na plochu dashboardu můžeme přesunout velké množství komponent a to nejen ty, které jsou při stažení k dispozici, na webu je možno stáhnout další, které byly vytvořeny komunitou. (např. heat mapu, mapu světa atd.)
 
Výsledný dashboard můžeme sdílet s uživateli, jako odkaz na který se pouze klikne a zobrazí se okamžité výstupy. Uživatelé mohou mít menší práva a nemusí mít možnost měnit složení dashboardu. Správa uživatelů je dostupná v nastavení.
 
Nevýhodou může být pracnější korelace dat, které nejsou v jedné tabulce. Při databázovém dotazu je potřeba sloučit dvě tabulky do jedné, jelikož Grafana umí pracovat pouze s jedním výsledkem databázového dotazu v jednom grafu.
 
DashBoard_Grafana-1.png
Grafana je ideálním řešením na projektech, kde není kladen důraz na podporu ze strany poskytovatele programu a je preferováno rychlé a levné řešení.

Autor: Martin Biolek