IoT je zkratka pro Internet of Things (Internet věcí). Dnes se můžeme setkat se zkratkou IoE (Internet of Everything. Oboje znamená to samé a to propojení přístrojů a věcí, ze kterých mohou být sbírány různá data a dále s nimi pracovat. Můžeme mluvit o výrobě v továrně, s tím se pojí zkratka průmysl 4.0 nebo tzn. chytrá domácnost.

Pro IoT je typické, že není potřeba odesílat velké množství dat, ale zato poměrně často. Právě pro tyto účely se používá protokol Mqqt nebo CoAP. Kromě toho se dá využít klasicky webové REST API.
Dejme tomu, že máme nějaký gateway (senzor, čidlo, které komunikuje pomocí Mqqt). Proto, abychom mohli data sbírat, potřebujeme server. Můžeme si vybrat mezi variantami: cloud, nebo také Fog computing. Cloud je všeobecně známý pojem, kdy server je fyzicky někde v data centru a můžeme využívat jeho služeb přes internetové spojení. Fog computing zas tak známé není a pojí se právě s IoT. V současné době ne všechny prostředky PC jsou využívány, proto se může využít nevyužitých prostředků pro částečné výpočty uvnitř lokální sítě a tím snížit přeposílaná data mezi cloudem nebo server jinde uvnitř sítě.

Jaké jsou naše možnosti, kdy máme gateway s Mqqt protokol a nechceme pořizovat fyzický server? Cloudových možností je velmi mnoho. Existují služby přímo určené jenom na IoT jako je Arrow iotm kde si vytvoříte účet a můžete komunikovat s cloudem pomocí Mqtt nebo REST API. Nemusíte nic konfigurovat a data jsou rovnou vizualizovány do grafu. Bohužel, pouze do spojnicového grafu bez možnosti jakéhokoliv výběru. Ideální je právě pro odezvy reagující na aktuálně došlá data. Během minuty si můžete nadefinovat pravidlo, které bude sledovat vaše data, při splnění pravidla se provede reakce a to může být v podobě zaslání emailu, kontaktu zařízení pomocí mqtt nebo REST API a další. Jedná se povedený nástroj, kde je trošku obtížnější počáteční konfigurace.
node-red.png
Nabízí se zde další pokročilejší funkce, existuje např. open source NODE RED, kde se jedná o grafické programování (propojování bloků), popřípadě pro zkušenější se dá vytvářet vlastních bloků v jazyce Javascript. Stačí si vytvořit v cloudu virtuální stroj a je jedno u kterého poskytovatele (Google, IBM, Amazon) a tam nainstalovat tento nástroj. Programování se provádí z webového prohlížeče. Díky tomuto nástroji je možné vytvářet vlastní grafy anebo webové aplikace bez nutnosti znalosti pokročilého programování.

Pokud vás námi popsané řešení zaujalo a máte pocit, že by se vám hodila, neváhejte kontaktovat oddělení Industry 4.0 AutoCont ví 

Autor: Martin Biolek