Takto, s přesně nastaveným množstvím odběru mléka a časovým rozvrhem, nevznikají nikde nadbytečné zásoby mléka a ani se nikde nehromadí prázdné nádoby. Pokud je svoz mléka dobře nastaven, vykazuje zajímavé a pro průmyslovou výrobu dobře využitelné parametry.

A pak je tady slůvko Kanban. Tento výraz pochází z japonštiny a je to výraz pro oznamovací kartu, štítek nebo informaci. Kanbanem může být i bedna nebo identifikační místo na podlaze, v boxu či v regále. Jedná se tedy o fyzické předávání informace k řízení zásob vzhledem k požadavkům zákazníka.

Pojďme si tyto dva systémy převést na dnešní potřeby logistiky.
Stejně jako ve staré Anglii i v dnešní době nikdo nestojí o to, aby mu při výrobě materiál nadbýval, anebo ještě hůře, chyběl. Možností je nastavit systém tak, aby se Kanban generoval již při objednávce koncového výrobku, protože již v tuto chvíli je jasné, že vznikne potřeba doplnit výrobní materiál.

V tuto chvíli vstupuje na scénu Milk Run. V dobře nastaveném informačním systému má výroba i dodavatel dokonalý přehled o množství výrobního materiálu a také o přepravních obalech (nebo také o množství materiálu podle stavu přepravních obalů). Naplánování doplnění zásob může být tedy načasováno s vysokou přesností, až když potřeba fyzicky vznikne. Výrobci nevznikají náklady na skladování dostatečných rezerv materiálu ani ztráty z prostojů způsobených absencí materiálu. Dodavatel má naopak díky štítku Kanban dokonalý přehled o budoucích potřebách výroby a může si vysoce efektivně plánovat svou výrobu. Když jsme se zmínili, že Kanban může být také označené místo v regále nebo na podlaze, objednávka může vzniknout i v případě, že je toto místo prázdné nebo se k vyprázdnění blíží.

Hlavním přínosem Milk Run je, podle odborného názoru, ve vyšším využití nákladních automobilů a následném snížení nákladů na dopravu až o 30 %. Dalším přínosem je snížení zásob, a to jak na straně dodavatele, tak na straně zákazníka, vyhnutí se zpoždění na nákladových rampách v důsledku konsolidace několika dodavatelů a určených časových oken nebo vysoká bezpečnost plánování a integrace recyklace opakovaně použitelných nádob (obalů). Nesmíme zapomínat ani na ekologický dopad. Díky konsolidací, a z toho vyplývajícího vyššího využití menšího počtu nákladních automobilů, nám samozřejmě klesají náklady na dopravu a tudíž i emise.

Když už zde vychvalujeme výhody tohoto systému, je třeba také upozornit na jeho nevýhody.
Jednou z hlavních nevýhod je velká závislost na stavu cest (tras) a vozového parku. Jestliže například vznikne nenadálá uzávěra nebo vlivem poruchy či nehody přijde dodavatel o několik vozů, nedostane se zboží včas k výrobci a vznikají veliké prostoje (protože neexistují nouzové skladové zásoby). Obrovskou výhodou, nebo spíše podmínkou  je fyzická blízkost dodavatele a výrobce. Plánování musí být prováděno velice pečlivě, protože jinak se počet dalších cest může zvýšit, což vede k navýšení nákladů.